Cömertlik ile ilgili özlü sözler, ayetler ve hadisler

cömertlik ile ilgili sözler


cömertlikle ilgili sözler  Bulut gibi, damlayla su al denizden, Verdiğinde bol bol ver esirgemeden. (Genceli Nizâmî)


cömertlikle ilgili sözler  Bilin,duyun!.. Her cömert cennettedir ve ben buna kefilim. (Hz.Muhammed)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertliğin aslı, kendi malından verip, başkasının malını korumaktır. (Hz. Ali)


cömertlikle ilgili sözler  Cömert ruhlu akıllılar, mallarını dostları için kazanırlar. Akılsız alçaklar ise düşmanlarına bırakırlar. (Molla Cami)

cömertlikle ilgili sözler  Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. (Mevlana)


cömertlikle ilgili sözler  Elini boynuna bağlayıp asma [cimrilik etme], büsbütün de açıp saçma. [itidalli ol, iktisada riayet et. Malını, kendine kalmayacak şekilde dağıtma!) Sonra kınanmış olur ve eli boş açıkta kalırsın. [İsra 29]

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlikle birçok ayıplar örtülür. (Hz. Ali)


cömertlikle ilgili sözler  Dört şey devam ettikçe, din ve dünya ayakta duracaktır: Zenginler, malları ile cömertlik ettikçe; âlimler, ilimleriyle amel ettikçe; cahiller, bilmedikleri bilgilerle kibirlenmedikçe; fakirler, dinlerini dünyalarına satmadıkça. (Hz. Ali)

cömertlikle ilgili sözler  Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman bilmeyecekleri bir iyilik yapmaktır. (Frank A.Clark)


cömertlikle ilgili sözler  Kendisine gerektiği şeyi, kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip başkasına verirse, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. (Hadisi Şerif)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlerin elinden, mal eksik olmaz. (Salburcuoğlu)


cömertlikle ilgili sözler  İnsan bazen, az parası olduğu halde, belki de az parası var diye düşüneceklerinden korkarak, çok parası olduğu zamankinden daha cömert olur. (B.Franklin)

cömertlikle ilgili sözler  Sıkışık zamanında imdadına koşacak kimse isteyen, bolluk içindeyken cömert olmalıdır. (Sadi)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik; dost ve ahbaba, iyilikte ve ikramda bulunmaktır. (Süfyan Bin Eveyne)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertliğimiz, hiçbir zaman servetimizi aşmamalıdır. (Cicero)


cömertlikle ilgili sözler  Allah cömerttir, cömetliği ve aklakı sever. (Hadis-i Şerif)


cömertlikle ilgili sözler  Akıllı kişi odur ki; malını güve düşmeyecek, hırsız almayacak yerde saklayandır. Yani Allah yolunda harcayandır. (Abdullah bin Mesud)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertliğin dibi yoktur.  (Cicero)


cömertlikle ilgili sözler  cömertlikle ilgili sözlerAllah cömert ama, ekmek bırakmaz oturup geçmişi konuşanlara. (Hasan Yılmaz)

cömertlikle ilgili sözler  Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenargues)


cömertlikle ilgili sözler  Kendi elinle verilen bir akçe, senden sonra verilecek bin akçeden daha değerlidir. (Ferideddin-i Attar)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha olur. (Hadis-i Şerif)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. (Ahmet Bin Kays)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, saadet anahtarıdır. (Nâsır-ı Hüsrev)


cömertlikle ilgili sözler  İnsan; aynı huyu taşıyan insanlarla iletişim kurarsa, bu iletişim sayesinde hem cömert, hem de insanlara daha yakın olurlar. (Civero)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, adaletin çiçeğidir. (Hawthorne)


cömertlikle ilgili sözler  İnsanların en cömert olanı, istemeden veren; en asil olanı da, intikama gücü yeterken bağışlayandır. (Hz. Hüseyin)

cömertlikle ilgili sözler  Cömert derIer, maIdan ederIer. Yiğit derIer, candan ederIer. (Atasözü)

cömertlikle ilgili sözler  Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever. (Cbevalier de Mere)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. (La Bruyere)


cömertlikle ilgili sözler  En hayırlı cömertlik, ihtiyaç sahibini arayıp ona vermektir. (Ebû Süleyman Dârânî)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, dostluğun özüdür. (Oscar Wilde)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir. (Hz Ali)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. (George Mc Donald)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, israf ile cimrilik arasında ki denge halidir. (İmam Gazali)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür. (La Rochefoucauld)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir. (Geothe)


cömertlikle ilgili sözler  Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. (Hadis-i şerif)

cömertlikle ilgili sözler  İnsanların malca en cimrisi, namusça en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayakaltı olmasına sebep olur. (İbn-i Mu’tez)

cömertlikle ilgili sözler  Öfkeyi sükunetle, kötülüğü iyilikle, cimriliği cömertlikle ve yalanı gerçekle yenin. (Buddha)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. (Mevlana)

cömertlikle ilgili sözler  Umarım, ben hesap yaptığım tüm unvanlardan en gıpta edileni olan samimi adam karakterini koruyup tutmakta sarsılmazlık ve yeterince cömertlik elde edeceğim. (George Washington).
  Edebin başı akıllıca hareket etmektir. Yapılmayan, yerine getirilmeyen sözde hayır yoktur. Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. (Ahmet Bin Kays)

cömertlikle ilgili sözler  Kral olup, paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup paramı kral gibi harcamayı yeğlerim. (R. Ingersoll)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik yap ki, sana da cömertlik yapılsın. (Hadis-i şerif)


cömertlikle ilgili sözler  En makbul cömertlik, en çabuk olanıdır. (Arap Atasözü)


cömertlikle ilgili sözler  Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. (Byron)


cömertlikle ilgili sözlerCahil cömert, Allah katında cimri olan abidden daha sevimlidir. (Hadis)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, verdiğimiz şeylerden çok, vermek gururudur. (La Rochefoucauld)


cömertlikle ilgili sözler  Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. (Hz Ali)


cömertlikle ilgili sözler  cömertlik ile ilgili özlü sözlerKötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır. (Yahya bin Muaz)

cömertlikle ilgili sözler  Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir. (P. Syrus)


cömertlikle ilgili sözler  Ümmetimin salihlerinin Cennet”e girmeleri, namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslememeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. (Hadis-i şerif)

cömertlikle ilgili sözler  İstendiği zaman vermek iyidir ama ihtiyaç içinde olana istenmeden vermek daha iyidir.  (Halil Cibran)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir. (Jean De La Bruyere)

cömertlikle ilgili sözler  Allah Teala bütün velilerini cömert ve ahlaklı kılmıştır. (Hadis-i şerif)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, değer verdiklerimizi paylaşmamızdır. (Anonim)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketli. (Atasözü)


cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmış. Her kim onun bir dalına yapışırsa o da onu çeker Cennet”e gönderir. (Hadis-i şerif)

cömertlikle ilgili sözler  Cömertlik kadar kendi kendini yıpratan bir meziyet olamaz. (Machiavelli)


cömertlikle ilgili sözler  Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. (Benjamin Franklin)

cömertlikle ilgili sözler  Helalinden kazanıp, fakirlere cömertlik ediniz. (Hacı Veli)


cömertlikle ilgili sözler  Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i şerif)


cömertlikle ilgili sözler  Bazısının eli verir, gönlü vermez. Bazısının da gönlü verir, eli vermez. Her ikisi de cimridir. (Cenap Sahabettin)

cömertlikle ilgili sözler  Cömert, verdiğini hatırlamayandır. (Büzür Cümbür)


cömertlikle ilgili sözler  Ey Ademoğlu şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak cömertçe harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmaktan cimrilik ediyorsun. (Hasan eI-Basri)

cömertlikle ilgili sözler  Her sabah iki melek:“Allah”ım , cimrinin malını tezden alından al, cömertin malını da arttır,” diye dua ederler. (Ka”b”ul-Ahbar)