Prensip İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Prensip İle İlgili Sözler Kısa, Prensip Meselesi İle İlgili Sözler, Prensip İle İlgili Güzel Sözler, Prensip İle İlgili Sözler Anlamlı, Prensip İle İlgili Cümleler, Prensip İle İlgili Sözler Facebook

Bu güzel sayfada sizler için prensip ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfadaki prensip ile ilgili anlamlı sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa mesaj ile paylaşın.

PRENSİP İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Prensip İle İlgili Sözler
Prensip İle İlgili Sözler

Manşet: İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, inançlarıdır. Albert Einstein


Vefa ve samimiyet ilk prensipleriniz olmalıdır. Konfüçyüs

Yalvarmak yerine kaybetmeyi tercih ederim, prensip meselesi!

Prensip olarak herkesten fikir alıp, kendi bildiğimi yaparım.

Değişmez kural, değişmez kuralın olmayacağıdır. Bernard Shaw

Prensip olarak, gitmek isteyene, bir de ben siktir git diyorum.

Eyleme dönüşmeyen ilke; yararlı, canlı ya da zorunlu değil demektir. Manly Hall

Ciddiyet prensiplerle olur; suratta ciddiyet suratsızlıktır. Jeam Cine

Prensipler uğruna savaşmak, onlara uygun yaşamaktan daha kolaydır. Alfred Adler

Saygı gereği herkesi dinleyin ama prensip gereği çok azıyla konuşun. Shakespeare

İnsan doğasındaki en derin ilke, değerli bulunmaya duyulan şiddetli istektir. Mc Cormack

Düzen, dakiklik ve hız, her gün biraz daha kazanmaya çalıştığım özelliklerdir. Goethe

Hayatımın en mühim prensibi, kimseye hiçbir şekilde adaletsiz davranmamaktır. Socrates

İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil, prensipleri, inançlarıdır. Albert Einstein

Başkalarının kurallarına uymak, İnsanın kendini yönetmesinden çok, hem de çok daha kolaydır. Friedrich Nietzsche

Prensip olarak sağlam bir kazık yemedikçe arkadaşlarımın uyarılarını ciddiye almıyorum, illa o kazık yenecek.

İlkelerle çalışmak, içgüdüyle çalışmaktan çok farklıdır, gerekliliğine inandığımız bir sapma o zaman hata olmaz. Goethe

Öğrenmeyi sevmeksizin prensip sahibi olmayı sevmek vardır ki mantıksız bir zorlamaya götürür. Konfüçyus

Bütün güzel ilkeler, yol gösteren deniz fenerlerine benzerler ve ancak limanın yolunu bilenlerin işlerine yararlar. Henry Fayol

Kimsenin sizden beklemediği kadar, yüksek bir standarttan sorumlu olmayı seçin. Henry Ward Beecher

Prensiplerinden Taviz Verme. Söz konusu şey tarzsa, akış yönünde yüzün. Prensipler söz konusu olduğundaysa, kaya gibi durun. Thomas Jefferson

Empati yapamayan biri değilim. Sadece gevşek olduğunu düşündüğüm insanların yerine kendimi koyamıyorum. Prensip meselesi.

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.

Benim iş hayatımdaki prensibim, merdivenleri atlayarak değil, teker teker çıkmaktır, önce bir işi yerine oturtmaya çalıştım, ancak onu bitirdikten sonra ötekilere geçtim. Vehbi Koç

Demokrasinin esas prensibi,halkın egemenliğidir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Platon

Prensiplerine bağlı kalmayı, mutluluğa yeğleyenler, kendilerini şartladıkları koşullar dışında mutlu olmayı da reddederler. Eğer kazara mutlu olurlarsa, elleri ayakları dolanır, mutsuzluktan mahrum kaldıkları için mutsuz olurlar. Albert Camus