Nefis İle İlgili Sözler

Sayfamızda nefs ile ilgili en güzel sözleri bir araya toplamaya çalıştım. Sayfamızda yer alan en güzel nefs sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan yayımlayabilir mesaj yoluyla sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Sayfamıza katkıda bulunmak, görüş ve önerilerinizi belirtmek için yorum bölümünü kullanabilirsin.Nefis ile İlgili Sözler, Nefis Hakkında Sözler, Nefis ile İlgili Özlü Sözler, Nefis ile İlgili Hadisler, Nefis Hakkında Kısa Sözler, Nefs ile İlgili Sözler, Nefs Sözleri Kısa, Nefs İle İlgili En Güzel Sözler, Etkileyici Nefs Sözleri, Etkileyici Nefs Sözleri, Özlü Nefs Sözleri, Nefis ile İlgili Sözler Facebook

Nefis İle İlgili Sözler


”Nefsini tamahkarlığından koruyan kimseler, saadete ererler.” (Kur’an-ı Kerim)
”En mukaddes savaş, insanın nefsine galip gelmesidir.” (Hz. Muhammed)
”Her gün nefsine karşı saldırılarını sürdürmelisin.” (Blasie Pascal)
”Nefis, üç köşeli bir dikendir; ne türlü koysan batar.” (Hz. Mevlâna)
”Nefsini sabır etmeye alıştırabildiysen, ona zaferlerini müjdele.” (Hz.Ali)
”Kişinin kendi nefsine göstereceği saygı, saygıların en büyüğüdür.” (Beydeba)
”Kendi nefsine karşı koyarsan, rahat edersin.” (Hz. Ali)
”Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.” (Yunus Emre)
”Nefsini ıslah et ki halk da sana bağlanmış olsun.” (Hz.Ebubekir)
”Nefsinin tekmesi altında kalana vay!” (Mevlâna)
”İnsan nefsini feda etmekle insan olur.” (Maugham)
”Kadın; bilmeyene “nefs”, bilene “nefes”tir.” (Şems-i Tebrizi)
”Nefislerini güldürmeye çalışanlar, kalplerini ağlattılar.” (Alaaddin Başar)
”Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer.” (Hz. Ali)
”Nefsinin başına ayağını koymayan yiğit. Allah katına nerden yol bulur.” (Feridüddin Attar)
”Hayra niyet edince acele et ki, nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.” (Hz.Ali)
”Kimin bir isteğini yerine getirirsen, sana bağlanır. Nefis ise böyle değil, bunun aksinedir. Dilediğini buldukça serkeşlik eder.” (Sadi)
”Nefsine hakim olamayan, hiçbir şeye hakim olamaz.” (Emile Zola)
”Nefsini şehvani meyillilerden men etmeyenin ameli heba olur.” (İmam-ı Şafii)
”Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.” (Hacı Bektaşi Veli)
”Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkerken onun yoldaşı şeytandır.” (A. Yesevî)
”Nefsin aldatmasına, dünyanın yalancı ve geçici tadına kapılan, hayrın tadına varamaz.” (Yusuf bin Hüseyin Razi)
”Nefis bir katırdır, amel (ibadet ve taat) da onun yüküdür.” (Vehb bin Münebbih)
”Kulun nefsini tanımamasının alameti hayâ ve Allah korkusu azlığıdır.” (Ahmed bin Âsım el-Antâki)
”Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir.” (Muhammed İbni Hafif)
”Nefsine dizgin vur ve bin, aksi halde o sana yüklenir.” (Abdulkadir Geylânî)
”Marifet nefsi silmek değil, bilmektir.” (Hacı Bektaş-ı Veli)
”Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen nefsini yakadur.” (Mevlana)
”En büyük düşman, benliğimizin dışında değil içindedir.” (Romain Rolland)
”Kendi nefsine galip gelen, bütün alemi hükmü altına alır.” (Genceli Nizami)
”Allah, beni kendimden korusun.” (Montaigne)
”Kendi nefsini yenmek, zaferlerin en güzelidir.” (La Fontaine)
”Şiddetli ağrılar içinde kaskatı kesilen nefsin ıstırabını, akılla kaldır, uzaklaştır.” (Demokritos)
”İnsanların kadir ve meziyette yüce olanları, kendi nefislerinde fazilet ve üstünlük görmeyenlerdir.” (İmam Şafiî)
”Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur.” (Mahsur bin Ammar)
”İyilikte her düşmanı dost edinebilirsin, oysa nefsin ona iyilik ettikçe düşmanlığını arttırır.” (Sâdî)
”İhtiraslarından biri öbürünü yutmuş, sen de nefsini körelttiğini sanıyorsun.” (Voltaire)
”Allah’ı kendine dost edinmek istiyorsan, nefsinin isteklerini yapmaktan sakın.” (İmam Şibli)
”Nefsinin istediğini yapıp da bir de “inşallah” demek Allah’ la alay etmektir. Kimi kandırıyorsun?” (Mevlana)
”Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir.” (Mehmet Kırkıncı)
”Tasavvuf yolunda bulunan kişinin yapacağı ve dikkat edeceği en mühim şey nefsini hesaba çekmektir.” (Ebû Osman Mağribi)
”Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.” (Feridüddin-i Attar)
”Nefis, kendi güçsüzlüğünü hayal ettiği zaman kederlenir.” (B. Spinoza)
”Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır.” (Hasan Basri)
”İsyanınız nefsinize, itaatiniz Rabbinize olsun.” (Abdulkadir Geylânî)
”Nefsini ne kadar aşarsan, aslına o kadar yaklaşırsın.” (M.Selahattin Şimşek)
”En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı girdiği uğraştır.” (Napoleon Bonaparte)
”Nefsine köle olan, ben hür bir adamım diyebilir mi?” (Burhan Toprak)
”İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır.” (A.İskenderi)
”Kendisi ile mücadele eden insan, en değerli insandır.” (Jackson Brown)
”Nefsini günahtan, fenalıktan, kötü ahlaktan korumayan kimseye ilmi fayda etmez.” (İmam-ı Şafii)
”Bir kimse nefsini terbiye etmekten acizse, başkasına edeb öğretmek işinde daha acizdir.” (Seriyy’üs-Sakati)
”Salih bir kişi için en kötü şey nefsine kolaylık göstermektir.” (Muhammed ibni Hafif)
”Bedeniniz mezara girmeden, nefsinizin şerrinden emin olmayın.” (Burhaneddin Tirmizi)
”Allah katında makbul olan amel, nefse muhalif olanıdır.” (Kenan Rifaî)
”İnsan büyüse de, nefsi çocuk kalır; değişen yalnız oyuncaklardır.” (Ali Suad)
”Nefsine itaat edersen en şiddetli düşmanın, etmesen en uysal merkebin olur.” (İmam El-Muhasabi)
”Haramları istemekten kesilmedikçe nefis, Kalp ilahi nurlara ayna olmaz hiç.” (Farisi Beyti)
”Herkim kendinin heveslerini ayakaltına alırsa nefisciği ile savaşabilir.” (Feridüddin Attar)
”Öz varlığını (nefsini) öldürdünse, özür dilemeden kurtuldun demektir. Artık ülkede düşmanın yoktur.” (Mevlana)
”Cihattan ilk inkâr edeceğiniz şey, nefislerinizle cihat etmek olacaktır.” (Hz.Ali)
”Nefsani arzularını frenleyemeyen insanlar, hayatta çok büyük çile ve musibetlere maruz kalırlar.” (Tahir Büyükköprükçü)
”Nefsimi elimde tutabilseydim parça parça doğrar hayvanların önüne yem olarak atardım.” (Süleyman ibn-i Mihran)
”Nefs-i emmâreden kurtulmuş olmanın alâmeti, insanların övgüsünü ve ayıplamasını eşit görmektir!” (Halidi Bağdadi)
”Serkeş bir hayvan, aç bırakmakla zapt edip onu idare ettiğin gibi, nefsine de ancak onu aç bırakmakla hâkim olabilirsin.” (İmam Gazali)
”Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır, gerçek kahraman odur ki, önce kendi nefsini yener.” (Akşemsettin)
”En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.” (Napoleon Banaparte)
”Nefsini zelil kılan kimseyi Yüce Allah aziz kılar ve o kişinin derecesini yükseltir. Nefsini beğenen kişiyi de Allah zelil ve hakir kılar.” (Ebû Hasan Buşenci)
”İnsan sadece nefsini alıştırmakla, ne kadar erdem varsa tümünü kendine aşılayabilir.” (Ludwig Tieck)
”Kişinin kendi nefsine hâkim olması saadetin tamamı; şehvetin ve nefsin kişiye hâkim olması ise şekavetin tamamıdır.” (İmam Gazali)
”Nefsini heveslerinden geri çevirebilirsen din ve dünyaya ait dileklerine erebilirsin.” (Feridüddin Attar)
”Gençlik… Gelip geçti… Bir günlük süstü; Nefsim doymamaktan dünyaya küstü.” (Necip Fazıl Kısakürek)
”Nefsinin arzularına tâbi olan, Allahü teâlânın nasıl kul olur? Ey insan! Kime tâbi isen onun kulu olursun.” (Abdullah-ı Dehlevi)
”Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir.” (Ataullah İskenderi)

Sözler Diyari sayfamızı sizler için hazırladık.Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Aşk Sözleri,Dini Sözler,Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir. Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.