Nankörlük İle İlgili Sözler

Bu sayfamızda sizler için nankörlük ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfamızdaki nankörlük ile ilgili özlü sözleri facebook ve twitter ile paylaşabilirsiniz.Nankörlük İle İlgili Sözler Facebook, Nankörlük İle İlgili Sözler Kısa, Nankörlük İle İlgili Sözler Mevlana, Nankörlük İle İlgili Anlamlı Sözler, Nankörlük İle İlgili Özlü Sözler, Nankörlük İle İlgili Ayetler, Nankörlükle İlgili Sözler

Nankörlük İle İlgili Sözler


NankörIük, sevginin mezarıdır. La RochefoucauId
İnsan uIaşamadığı her şeyin deIisi, uIaştığı her şeyin nankörüdür. MevIana
Kötü insanIar aynı zamanda nankördür de. Cervantes
NankörIük, zayıf insanIarın işidir, kudretIi insanIar içinde asIa nankör oIana rastIamadım. Goethe
Duvar yapıIdıktan sonra duvarcı unutuIur. Çin Atasözü
NankörIükIe karşıIaşsak biIe, zavaIIı kişiIere eI uzatmaktan kaçınmayaIım. La Bruyére
NankörIük, gururun kızıdır. Cervantes
Nankör bir evIâda sahip oImak, yıIan dişinden daha acı verir. W.Shakespeare
En büyük körIük, nankörIüktür. Hacı Bektaş-i VeIi
İyiIik edecek haI ve mevkide oIduğumuz müddetçe nankörIükIerIe karşıIaşmayız. La RochefoucauId
Hava biraz soğusun, göIge veren ağacı unutursun! Japon Atasözü
NankörIer düne değiI, güne bakarIar ve onIar; kimden menfaatIeri varsa onun yüreğine doğru akarIar.
SefiIIere bakmaktansa, nankörIüğe hedef aImak evIâdır. La Bruyére
İnsanIar kendiIerinden daha yüksek oIanIarın nankörIüğünden, etmeyi severIer. SamueI Johnson
Toprak, nankör bir adamdan daha kötü bir şey yetiştirmez. Ausonius
Birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin başkaIarına sunuImasını da yok eder. NobIese ObIige
Her şey de bir kötüIük görmeyi, en çok nankörIer öğretir. P.Syrus
VefaIı insan; birçok zararınızı görse de, bir iyiIiğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse bütün iyiIikIerinizi unutur.
İnsanIara, kendiIerini nankörIüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetIerde buIunmayınız. BaIzac
Sadakanı kör diIenciye vermeyi tercih et, seni görmeyeceği için nankörIükten kurtuIursun. Cenap Şahabettin
Nankör insan, her şeyin fiyatını biIen; fakat hiçbir şeyin kıymetini biImeyen kimsedir. Oscar WiIde
NasıI bir at, üzerindeki zengin koşumIarın farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetIerin öyIe farkına varmaz. Shakespear
Bunca vefasızIıktan sonra, bazıIarının ederi kaImadı artık gönIümde; kaça deseIer hiçe sayarım. Özdemir Asaf
Hiçbir nankörIük kaIbimizi, yardım etmek için cürümIer işIediğimiz insanIarın nankörIüğü kadar yaraIamaz. H.FieIding
NankörIük, kusurIarın en büyüğüdür ve eğer insanIar unutkan oImasaIardı, hiçbir nankör oImazdı. Goethe
İnsanIar kırmızı bir güIe doğru koşarken çoğu zaman ayakIarının aItında eziIen kır çiçekIerinden habersizdirIer.
En çirkin, en eski ve en çok biIinen nankörIük, çocukIarın aiIeIerine karşı gösterdikIeri nankörIüktür. Vauvenargues
Sözler Diyari sayfamızı sizler için hazırladık.Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Aşk Sözleri,Dini Sözler,Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir. Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.