Zikir İle İlgili Sözler

Bu güzel sayfada sizler için zikir ile ilgili söylenmiş en güzel sözleri hazırladık. Sayfadaki zikir ile ilgili anlamı sözleri facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa mesaj ile paylaşın.
Sayfa İçeriği: Zikir İle İlgili Kısa, Zikir İle İlgili Güzel Sözler, Tesbih Zikir İle İlgili Sözler, Zikir İle İlgili Evliya Sözleri, Zikir Çekmekle İlgili Sözler, Allah Dostlarının Zikir İle İlgili Sözleri

Zikir İle İlgili

Zikir İle İlgili Sözler
Zikir İle İlgili
Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah’tır. Tirmizi
Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Cuma-10
Kalpler ancak, Allah’ı zikretmekle huzura erer. Er-ra’d, 28
Muhakkak ki Allah’ı zikretmek her şeyden daha büyüktür.Ankebut 45
Zikir, kalbe sevgilinin adını fısıldamaktır. Sümeyye Yurtsever
En büyük zikir, nefsin arzu ve isteklerinden vazgeçmektir. Cemalnur Sargut
Derman ararsan derde rabbini zikret her yerde. Mahmut Efendi
Rabbini zikredenle, zikretmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. Hadis-i Şerif
İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Şems-i Tebrizi
Yunus sen bu dünyaya niye geldin, gece gündüz Hakkı zikretsin dilin. Yunus Emre
Benden seni seviyorum dememi bekleme sevdiğim. Bizde zikir sessiz çekilir.
Zikrullah öyle bir kaledir ki hem zahir düşmandan, hem de batın düşmandan korur. Mahmut Efendi
Zikir bir kazmadır, onunla gönüllerdeki yabancı dikenleri temizlersin. Ubeydullah Ahrar
Her an, dilleriyle Allah’ı zikr edip, O’nu bir an unutmayanlardan herbiri, güler bir hâlde Cennet’e gireceklerdir.“ Cübeyr bin Nüfeyr
Zikre gafletsiz ve ara vermeden devam ederseniz bu zikirden kısa zaman sonra haz alırsınız. Abdülbâki el-Hüseyni
Her anda Allah kelimesine ihtiyaç vardır. Her vakit Besmeleye, her saatte Lâ ilâhe illallâh’a ihtiyaç vardır. O zikr-i İlâhî sâyesinde ene mahvolur. Said Nursi
Zikir, Allah’a vusul (ulaşma) sebeplerindense de, rabıtasız ve şeyhde fâni olmaksızın yapılan zikir ulaştırıcı olmaz. Hâce Muhammed
Zikir kalbin gıdasıdır. Gıdasını almayan kalp zayıflar, sonra ölür. Kalp ancak zikir ile beslenir, kuvvetlenir, tatlanır, manen hayat bulur. Gavs-ı Sani
Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Al-i İmran Suresi
Her vakit, Allah’ı zikr etmek lâzımdır. Kalpte başka hiçbir şeye yer vermemelidir. Yerken, içerken, uyurken, gelirken, giderken hep zikir yapmalıdır. İmâm-ı Rabbânî
Her nefis, dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allah-ü Teâlâ (CC) Hz.leri’ni zikreden kullar bundan (yani susuz gitmekten) müstesnadırlar. Davud-i Tai
Ölüm anında insanda şu üç sıfattan başka hiçbir şey kalmaz: 1. Kalbin dünya kirinden temizlenmesi. 2. Kalbin Allah’ın zikriyle yakınlık kurması. 3. Kalbin Allah sevgisiyle neş’eye garkolması. İmâm-ı Gazâlî
Zikir Allah Rasulünün Hz Ebu Bekir ile hicretlerinde sevr mağarasında Ebubekir es Sıddika tavsiye ettiği şekilde yapılmalı; ya Eba Bekr dilini üst damağına yapıştır ve Allah Allah Allah de. Hasan Basri
Kalbin temizlenmesi, ancak dünya şehvetlerinden kaçınmakla mümkün olur. Zikre yakın olmak ise, ancak çok zikir yapmakla mümkün olur. Allah sevgisi ise, ancak marifetle elde edilir. Allah’ın marifeti ise daima zikir yapılmadıkça bilinemez. İmam Gazali
Bu seyr-i süluk-i kalbinin ve hareket-i ruhaniyenin (ruhun hareketinin seyrinin, yolculugunun, Allah’a yükselmesinin) miftahlari (anahtarlari) ve vesileleri, zikr-i ilahi (Allah’i zikretmek) ve tefekkürdür. Said Nursi
Kalp, takva ve iyi amellerle süslenip, kötü sıfatlardan arınmadıkça, o kalpte zikrin hakikati bulunmaz. Aksi takdirde, zikirden dem vurmak nefsin konuşması olup, bu konuşmada kalbin dahli yoktur. Böyle olunca da şeytanın kalpten sürülmesi mümkün değildir. İmâm-ı Gazâlî
Zikrullah, velilik payesinin verilmesine sebep olur ve vuslat alametini ve iradesini tahakkuk ettirir. Hakk’a (CC), vuslat yollarının en kavi ve metini Zikrullah yoludur. İmam-ı Kuşeyri (RA) Zikir ile ilgili sözler
Allahu Teala, onları çalışmalarını bol bol mükafat versin! Sonra herkese lazım olan fıkıh bilgilerini öğrenmelidir. Bundan sonra bu öğrendiklerini yaşamalıdır. Ondan sonra her zamanında Allahu Teala’yı zikretmelidir. Fakat zikir yapmasını kamil ve mükemmel bir zatdan öğrenmesi şartdır. Nakış olandan öğrenirse kemale eremez.
Allahu Teala’ya hamd olsun ve Onun seçtiği sevdiği kullarına selam olsun! Bu yolda çalışmak isteyen önce itikadını hak yoldaki alimlerin bildirdiklerine göre düzeltmesi lazımdır. Derin alimler bütün bilgilerini Eshab-ı Kiram’dan aldılar kendi düşüncelerini ve felsefecilerin fikirlerini bunlara karışdırmadılar.
Bir kimse namaza durduğu zaman, kendisinden bu zahiri kötülükler ve münkerler zuhur etmez. Halbuki zahir halkın nazargâhıdır. Onu yalnız insanlar öyle görürler. Fakat namaz insanı batınî kötülüklerden, münkerlerden men etmez. Bir kimse zahirden zamazda görünür. Amma gönül batını kötülükler ve münkerlerle meşgul olabilir. Çünkü batını, Hakk’ın (CC) nazargâhıdır. Halk onu görmez ve bilmez.
Şehvet kalbe galip geldiği zaman, kalbin en derin hücrelerine nüfuz edemese dahi, şeytan oraya gerleşir. Kötü sıfatlardan uzak olan kalplere gelince, o kalplerde şehvet olduğu için değil, zikirden gaflet edildiği zaman şeytan o kalplerin kapısını çalar. Fakat o kalpler zikre sarıldıkça şeytan geri çekilir. İmâm-ı Gazâlî
Şeyh Safi (RA) Hz.leri’ne sordular: “Zikrullah etmek, namazdan efdaldir buyuruyorsunuz. Halvette bulunan dervişlerinizi, nafile namaz kılmaktan men ediyorsunuz. Oysa namaz, İslam’ın en büyük erkanından değil midir? Böyle olduğu halde, neden Zikrullahı çok ettiriyorsunuz da, namazı az kıldırıyorsunuz?” Hz. Şeyh (RA) Hz.leri cevap verip buyurdular ki: “Zikrullah namazdan şu sebeple efdaldir. Namaz insanları yalnız zahiri münkerlerden men eder.