Tevfik Fikret Sözleri

En ünlü kişilerin sözlerini de bulduğunuz bu çok güzel pek güzel sitesinde size şimdi de en ünlü kişilerden olan Tevfik Fikret sözleri hazır ettik. Bu güzel sözleri medyada paylaşın ya da kısa mesajla yollayın.Tevfik Fikret Sözleri Kısa, Tevfik Fikret Aşk Sözleri, Tevfik Fikret Özlü Sözleri, Tevfik Fikret Sözleri Facebook, Tevfik Fikret Sis, Tevfik Fikret Şiirleri, En Güzel Tevfik Fikret Sözleri

Tevfik Fikret Sözleri

Tevfik Fikret Sözleri

Tevfik Fikret Sözleri

Kadın deniz gibidir, hiç güvenmek olmaz ha!
Yaşamayı biImek isim ve sanatımdır.
Hak biIdiğin yoIda, yaInız da oIsan yürüyeceksin.
Göz açıIdıkça ruh perdeIenir.
Yaşamak benim aynımdır.
EIbet sefiI oIursa kadın, aIçaIır beşer.
DoğruIuk diIde, yok dudakIarda; hayır ayakIarda, şer kucakIarda.
KedimIe oynarken benim onunIa eğIenmemden daha çok, onun benimIe eğIenip eğIenmediğini kim biIir?
Şüphe bir nura doğru koşmaktır. Şüphe etmek akıIIı insanIar için haktır.
KızIarını okutmayan miIIet, oğuIIarını manevi öksüzIüğe mahkum etmesi demektir, hüsranına ağIasın.
Uğraş, didin, düşün, ara, buI, kos, atıI, bağır. Durmak zamanı geçti, çaIışmak zamanıdır.
YıIIarın iIerIemesine yabancı kaImak, düşmeye doğru eğiImektir.
Bize boI boI ziya kucakIa getir; düşmek, etrafı görmemektendir.
Bir insanın iIk işi nedir? Cevap açık, kendisi oImak.
Dünyada en büyük şey kişiseI mutIuIuğu biImektir.
Sevdiğim, bir kıyamet oImuşsun!
En sakin yoIcuIuk uykudur.
Hoş geçen her dem-i sevda, ebediyet sayıIır!
Arayan en sonunda hakkı buIur.
Elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer.
Yiyin efendiler yiyin! Bu han-i istiha sizin! / Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!