Okul İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Okul İle İlgili Sözler, Okul İle İlgili Sözler Atatürk, Okul İle İlgili Sözler Kısa, Okul İle İlgili Sloganlar, Okul İle İlgili Sözler Facebook, Okul İle İlgili Sözler Komik, Okulla İlgili Güzel Sözler

Okulun hayatımızda ne kadar önemli olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bizde bu sayfamızda okul ile ilgili söylenmiş en sözleri sizler için hazırladık. Sayfamızda ünlü kişilerin okul ile ilgili söylediği özlü sözlerin yanı sıra okul ile ilgili sloganları da bulabilirsiniz. Bu güzel okul sözlerini facebook ve twitter yoluyla paylaşabileceğiniz gibi whatsapp yoluyla da arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

OKUL İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Okul İle İlgili Sözler
Okul İle İlgili Sözler

Manşet: Okul hayatı bitince, hayat okulu başlar. Mümin Sekman


Okul bilgidir, bilgi gelecektir.

Geleceğimiz için haydi çocuklar okula.

Okullar, demokrasinin kalesidir.

Öğrenci öğretmek demek okul demektir.

İlmin yuvası aslında okulumuzdur.

Okulunu sevmeyen geleceğini de sevmez.

Okul dört duvardan daha fazlasıdır.

Vücut için jimnastik neyse, akıla da okuma odur.

Okul eğitimin evidir, bizim yuvamızdır.

Sorun ve sıkıntıların çözümü okul ile beraber gelir.

İlim ile uğraşanlar okuldan çıkanlardır.

Okul insanların bulunması gereken en yerdir.

Okul gelecekteki çocuklarımızın yuvasıdır.

Okul hayata hazırlanış değil, hayatın kendisidir. F. Chatelain

Okul, yarını içine alan bir dört duvardır. Lon Watters

Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır. Ralph Waldo Emerson

Okul eğitimin sonu değil başlangıcıdır. Lord Prougham

Bir okul fazla yapın, bir hapishane eksiltmiş olursunuz. V. Hugo

Okulların en verimlisi, zorluk okuludur. Samuel Smiles

İnsana okul, dertlerinden kurtulması için verilmiştir. Lev Tolstoy

Okuluna zarar verme, gelecek nesillerin yaşamıdır orası.

Okulları olan bir milletin istikbali emniyettedir. Otto von Bismarck

Okul hayatı bitince, hayat okulu başlar. Mümin Sekman

Okulumun, eğitimime engel olmasına asla izin vermedim. Mark Twain

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacı. Paul Richer

Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır. Albert Einstein

Halkı eğitmenin üç yolu vardır: Okul, okul ve yine okul. Lev Tolstoy

Okula başlayan bir öğrencinin öğrendiği ilk şey, arkadaşlarının ne kadar harçlık aldıklarıdır. Kathy

En iyi bildiğimiz şeyler, okulda öğrenmediklerimizdir. Luc de Olabices

Mektepte okuduklarıyla iktifa edenler, ancak mürebbiyelerle konuşabilen çocuklara benzer. Voltaire

Okulları düzeltilmemiş bir dünya, düzeltilmemiş bir dünyadır. H. G. Wels

Üniversiteler; öğrencilerin hem yeteneklerini, hem de yeteneksizliklerini ortaya çıkarır. Anton Çehov

Eğitim kafayı değiştirmek demektir. Belleği doldurmak değil. Mark Twain

Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır. Mustafa Kemal Atatürk

Okul için her şey yapabilirsiniz eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiç bir şey yapmamış olursunuz. Juley Ferry

En önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur. Atatürk

Okul arkadaş ları teşbih taneleri gibidir tahsil biter iplik kopar her biri bir taraf dağılır. Cenap Sahabettin

Eğer bir insan bir kitabı okuduk tan sonra onu yeniden okumak tan zevk al mı yor sa o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur.

Okullar kapitalist toplumun üreme organlarıdır çocuklar bu yerlerde geleceğin tüketicileri olarak tasarlanırlar. lvanlllich

Okul, çocuğun düşünme duyma yaratma işitme arama yaşama ve topluma yararlı olma nitelik lerini geliş tiren bir terbiye vasıtasıdır. Okulun gayesi toplumun muhtaç olduğu tip ve karakterde insanlar yetiştirmek olmalıdır.

Çocuklarımızın ayaklarına gösterdiğimiz özen ve bakımı kafalarına göstermiyoruz. Ayaklarına uygun olsun diye pabuçlarını ısmarlama yaptırıyoruz acaba kafalarına uygun okulları ne zaman yaptıracağız? Claparade