Kültür İle İlgili Sözler

Her anlamlı sözün yer aldığı sitesinde bu sayfada da sizler için kültür ile ilgili güzel sözler hazır ettik. Bu güzel kültür sözlerini medyada paylaşın ya da kısa mesajla yollayın.Kültür Farkı İle İlgili Sözler, Kültür İle İlgili Özlü Sözler, Kültür İle İlgili Kısa, Kültür İle İlgili Sözler Twitter, Kültür İle İlgili Sözler Ve Anlamları, Kültür İle İlgili Sözler Facebook

Kültür İle İlgili Sözler


Kültür dosdoğru yollar çizer. 
Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır.
İnsan için kültür vücut için ekmek kadar lâzımdır.
Kültür her şeyi okuyup unuttuktan sonra aklınızda kalanlardır.
Hikmetli kültürlü insan hayatını feda ederek kazanır. 
En kültürlü kişi kendini en çok sayıda insanın yerine koyabilendir.
Canlı bir kültür bilgi noksanlıklarını süratle telafi eder. 
Kültürlü eğitimli kişi kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir.
Kültürün ilk basamağı anadilini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır.
Kültür düşünce faaliyetine güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.
Kültür sahibi olmak isteyen insanın ulaşacağı ilk hedef tedbirdir.
Entelektüel başkalarından daha çok şey bilmediğini daha çok sözcükle anlatan kişidir.
Toplumların kültür seviyeleri insanların yaşam tarzlarına göre değerlendirilir.
Dil gönlü yüzdüren gemidir toplumun da gönlü var toplumun gönlünün adı da kültürdür.
Kültür mükemmelliğe ulaşmak çalışmak fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir.
Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.
Tapmadan sevmek aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır.
Medeniyet insan ırkını mükemmelleştirmek insanlık şartlarında ve görünen her şeyde ilerlemeyi gerçekleştirme çabasıdır.
Kültürün temel direği bilmek öğrenmek arzusu ve merakı değil bu yolda sarfedilen büyük gayretlerdir.
Kültürlü bir kafa bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır.
Bir milletin kültürü kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup kendi diliyle düşünmesi lâzımdır. 
Kültür insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır onu istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira yalnız insan isteyebilir.
Ham adam önünde olup bitenlere bakmakla yetinir kültürlü adam hissetmek ister düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.
Memleketimizi toplumumuzu gerçek hedefe mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür okumak anlamak görebilmek görebildiğinden anlam çıkarmak ders almak düşünmek zekâyı eğitmektir. 
İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır bunların kökü görgüdür görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz.
Kültür zengin ve sınai bir toplulukta insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde ümit edilir ki kültür yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir.

Sözler Diyari sayfamızı sizler için hazırladık.Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Aşk Sözleri,Dini Sözler,Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir. Bazı sözler de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.