Kadınlar İle İlgli Sözler / Kadınlar İçin Yeni Sözler / Facebook

Sayfamızda Kadınlar İçin Yeni Sözler, Kadınlar İle İlgili Sözler, Kadınlar İle İlgili Değişik Sözler, Kadınlar İçin Sözler Kısa, Anlamlı Kadınlar İçin Sözler, Özel Kadınlar İçin Sözler Facebook, Kadınlar İle İlgili Sözler Twitter,Kadınlar İçin Sözler Manalı, Kadınların Hoşuna Giden Kadınlar İçin Güzel Etkili Sözler yer alıyor.
Kadınlar İle İlgli Sözler / Kadınlar İçin Yeni Sözler / Facebook

Kadınlar İle İlgli Sözler / Kadınlar İçin Yeni Sözler / Facebook 

Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin.
Alfred de Musset
Kadınlar istediler mi sahiden hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile.
Andre Maurois
Kadınları yalnız güzellikleriyle görenler, onlara güzellik kaynağı derler; doğru düşünenler ise aylarca sıkıntıya, tehlikeye katlanarak neslin çoğalmasına hizmet ettiklerinden, hayat kaynağı adını verirler; dünyaya getirdikleri çocukları sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eğitim kaynağı; onlara en evvel Allah’ı vc kulluğu tanıttıklarından din kaynağı; her türlü sıkıntıya ve kedere dayandıklarından sabır kaynağı; dertlilere hastalara yardıma koştuklarından, merhamet ve ümit kaynağı demişlerdir.
Bernard de Saint Pierre
Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar.
Bernard Shaw
Bir kadının sevgilisine söyledikleri, rüzgarların ve hızla akan suların üzerine yazılmalıdır.
Cat Oli
Dürüst bir kadının güzelliği, ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz.
Cervantes
Kadınlar güçsüz olana kendini bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunar.
Cesare Pavese
Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır.
Çin Atasözü
Kadınların iki büyük silahı vardır: Makyaj ve gözyaşı, erkeklerin şansına, ikisini aynı anda kullanamazlar.
David Niven
Kadınlar, kocalarının kendilerini tutumlu sİftttıaUkttfldan hoşlanırlar, en israfçı kadınlar bile.
F. Herczeg
Kadınlar genellikle genç erkeklerin sevgilileri, orta yaşlı erkeklerin arkadaşları, yaşlı erkeklerin hastabakıcıları olurlar.
Francis Bacon
Pek az kadın vardır ki, değeri güzelliğinden ömürlü olsun.
François de La Rochefaucauld
Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar.
François Rene de Chateaubriand
Kadınların gözleri keskin, zekaları uyanık, düşünceleri vesveseli olur
Guy de Maupassant
Kadınlarını okutmayan milktlcf, yıkılmaya mahkûmdur.
Hacı Bektaş-ı Veli
Kadınların erkekleri mesut etmek için bir tek usulleri vardır, halbuki bedbaht etmenin, otuz bin türlü yolunu bilirler.
Heinrich Heine
tyi bir kadın bir erkeği etkiler; zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, bir kadın büyüler, anlayışlı bir kadın ise ona sahip olur.
Helen Rowland
Erkeklerin tersine kadınlar, sevdikten sonra arzu etmeye başlarlar.
Henry de Montherland
Daha değerli bir şey bulamaz erkek, kadının iyisinden; beterdir kötü kadın, her şeyin kötüsünden…
Hesiodos
Kadınlar iyi severlerse her kusurumuzu hoş görürler, sevmeyecek olurlarsa hiçbir hatamıza göz yummazlar, en büyük faziletlerimize bile kulp takarlar.
Honore de Balzac
Kadınların fazla kuvvetli sözcük kullanmadan, bütün duygularını anlatmakta eşsiz bir kabiliyetleri vardır.
Honore de Balzac
Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar.
Honore de Balzac
Kişiye, imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı, saliha kadındır
Hz. Ömer (r.a.)
Bütün dehamı, bütün eserlerimi, akşam yemeğine gev Ya da ^rkcn gelmemle candan ilgilenen, bir kadın uğruna feda etmeye razıyım.
Ivan Sergeyeviç Turgenev
Kadınlar erkeklerden daha hikmet sahibidirler, daha az bilir daha çok anlarlar.
J. Duhamel
Çirkin kadın yoktur, görünmesini bilmeyen kadın vardır.
Jean de La Bruyere
Bir kadının sevgisi, daima sevdiğini kendinden üstün görmesiyle, doğru orantılıdır.
John Heinrich Fussli
Kadın erkeğin ilgisinden çok, ilgisizliğine karşı duyarlıdır.
Jules Janon
Kadınlar pek iyi bilirler ki ne kadar boyun eğmiş görünürlerse, erkeklerini o kadar iyi idare ederler.
Jules Michelet
Kadınlar kadar, intikam almaktan zevk duyan canlı yoktur.
Juvenalis
Kadın sevinçte ve kederde, dışarıda ve içeride, her durumda ihtiyaç duyar aynaya.
Kari Kraus
Kadın, hayattaki bütün işlere cinsiyetiyle katılır, hatta ara sıra, aşka bile.
Kari Kraus
Kadın, öyle bir konudur ki onu ne kadar incelersen incele, her zaman yepyenidir.
Lev Tolstoy
Kadınların gücü, bir şey söylemelerinden değil, onu çok söylemelerinden kaynaklanır.
Marcel Achard
Kadınlar erkeklerle eşit olmak için uğraşırlar, bunu sağladılar mı, o andan sonra erkeğe üstün olurlar.
Marcus Porciu Cato
Seven kadın sevdiği erkeğin kusurlarını, hatta cinayetlerini bile tanrılaştırır.
Mihayloviç Dostoyevski
Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir.
Mustafa Kemal Atatürk
bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür, birincisi pırlanta, ikincisi hazinedir.
Napoleon Bonaparte
Kadın ya sever ya nefret eder, ikisinin ortası yoktur.
Publilius Cyrus
Kadın, bir erkeğin kendisini sevmediğini, ondan daha önce farkeder.
Rus Atasözü
Güzel kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir.
Sadi Şirazi
Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar.
William Shakespeare