İrade İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: İrade İle İlgili Özlü, İrade İle İlgili Sözler Kısa, İrade İle İlgili Sözler Facebook, İrade İle İlgili Sözler Ünlü, İrade İle İlgili Sözler Anlamlı

Biz sizlere en sözleri hazır ederken bu sayfada da irade ile ilgili sözleri hazır ettik. Bu güzel ve anlamlı irade ile ilgili sözleri kısa mesajla paylaşın ya da medyaya koyun tercih sizin ne yapmak isterseniz yapın.

İRADE İLE İLGİLİ

İrade İle İlgili Sözler
İrade İle İlgili Sözler

Manşet: Hiç bir şey, insan hayal gücü kadar hür değildir.


İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği zaman ihtiyardır.

İnsanlığı yükselten, ulvi düşünceleri yanında, işleri ve iradeleridir.

Bütün iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz irademizin esiridir.
Bir bahçeye giremezsen, Durup seyran eyleme. Bir gönlü yapamazsan, Yıkıp viran eyleme.

İradesi kuvvetli insanlar, en dayanılmaz şartlar altında dahi başarıya ulaşabilirler.

Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir.

Her istek karşısında insan kendine şunu sormalıdır: Bu istek elde edilirse ne olur elde edilmezse ne olur?

Savaşta karar ve azim, yenilgide meydan okuma, zaferde bağışlayıcılık, barışta iyi niyet.

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.

İnsanı büyük veya küçük, başarılı veya başarısız, mutlu veya bedbaht yapan kendi iradesidir.

İnsanların zihni üzerindeki her tür tahakküme karşı sonsuz bir nefret duyacağıma ve düşmanlık göstereceğime Tanrı önünde yemin ettim.

Mademki alışkanlıklar hayatımızın en ileri gelen hâkimleridir öyle ise ne yapıp yapıp iyi birini edinmeye çalışmalıyız.

Ele geçirilmiş bir dünyada zalimlere başkaldırmak, özgürlüğünü istemek aslında insanların ne kadar özgür bir varlık olduğunun kanıtıdır.

İradesiz düşünce zihne arız olan bir derttir düşünceye gem vurmak zihne gem vurmak demektir bu ise rüzgârı zapt etmekten de zordur.

Derler ki. Burada bir kelebek kanat çırpsa Atlantik’te fırtınaya sebep olabilir. İşte biz, her birimiz tıpkı o kelebek gibiyiz fakat bir farkla. Bizim kelebeğimiz fırtınaya sebep olmaz! O kanatlarını açar fırtınaya karşı koyar.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir.
Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir karar verdiniz mi akıl düşünmeyi dolayısı ile gelişmeyi durdurur.