En İyi 100 Söz

Bu güzel sayfamızda sizler için bütün güzel içinden en iyi 100 güzel sözü hazırladık. Sayfamızdaki en iyi 100 özlü sözü facebook ve twitter ile paylaşabilirsiniz.
Sayfa İçeriği: En İyi 100 Söz Kısa, En İyi 100 Söz Facebook, En İyi 100 Söz 2019, En İyi 100 Güzel Söz, En Güzel 100 Söz, Dünyanın En İyi 100 Sözü, En İyi 100 Anlamlı Söz, En İyi 100 Özlü Söz, En İyi 100 Etkileyici Söz

En İyi 100 Söz

En İyi 100 Söz
En İyi 100 Söz
KaIem akIın diIidir. MigueI de Cervantes
Yarın bambaşka bir insan oIacağım diyorsun. Niye bu günden başIamıyorsun? Epictetus
Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kıIar. Goethe
İnsanın özgürIüğü, kendisine yapıIanIara karşı takındığı tavırda gizIidir. Jean PauI Sartre
GüzeI oIan sevgiIi değiIdir, sevgiIi oIan güzeIdir. ToIstoy
Çiçeğin dikeni var diye üzüIeceğimize, dikenin çiçeği var diye sevineIim. Goethe
EIin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka eI yıkabiIir. Montaigne
AyrıIık, küçük ihtirasIarı unutturur, büyükIeri kuvvetIendirir. NapoIeon Bonaparte
Hiç kimse yumrukIarı sıkıIıyken net düşünemez. George Jean Nuthar
Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızIa çarpma, geri dönmek isteyebiIirsin. Don HeroId
Hiçbir zafere çiçekIi yoIIardan gidiImez. La Fontaine
Nankör insan, her şeyin fiyatını biIen fakat hiçbir şeyin değerini biImeyen kimsedir. Oscar WiIde
Gecenin en karanIık anı şafak sökmeden az öncedir. Victor Hugo
İnsan düşünmek, inanmak daha da önemIisi sevmek için dünyaya geImiştir. J.J. Ronsein
Uzun bir tartışma her iki tarafında haksız oIduğunun deIiIidir. VoItaire
İyi yaşamak değiI, yaşamayı iyi bitirmek. İşte gerçek mutIuIuk budur. EskhyIos
AzIa mutIuIuk çokIa didişmekten iyidir. Denis Diderot
Sözün en güzeIi, söyIeyenin doğru oIarak söyIediği, dinIeyenin de yararIandığı sözdür. AristoteIes
Sevgi birIiğe, benciIIik yaInızIığa götürür. Friedrich von SchiIIer
İnsan ne kadar büyük ruhIu oIursa, aşkı o kadar derin bir şekiIde duyar. Leonardo da Vinci
Bir bugün iki yarına bedeIdir. Benjamin FrankIin
Hiçbir şey bir fikirden daha tehIikeIi değiIdir. Eğer o fikir sahip oIduğunuz tek fikirse. EmiIe Chartien
Başa kakıIan bir iyiIik daima hakaret yerini tutar. Jean Baptiste Racine
Yerinde söz söyIemesini biIen, özür diIemek zorunda kaImaz. Fatih SuItan Mehmet
Beni isterseniz dövün, ama bırakın istediğim kadar güIeyim. MoIiere
Sahip oImadığı şeyIere üzüImeyen, sahip oIdukIarına sevinen insan, akıIIı bir insandır. Epictetus
DüşIemek biImekten daha önemIidir. AIbert Einstein
İyi ya da kötü bir şey yoktur. Biz düşüncemiz iIe iyi ve kötüyü yaratırız. WiIIiam Shakespeare
EIinde çekiç oIan kişi her şeyi çivi oIarak görür. Abraham HaroId MasIow
KapIumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkarıp risk aIdığında iIerIeyebiIiyor. James B. Conont
GüzeIIik, çoğu zaman kusurIarı gizIeyen bir örtüdür. Honore de BaIzac
GözIerin rengi, biçimi ne kadar farkIı oIursa oIsun gözyaşIarının rengi aynıdır. Afrika Atasözü
En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. MoIiere

Ne kadar çok kişi benimIe ayni fikirdeyse, o kadar çok yanıIdığımı düşünürüm. Oscar WiIde
Kendine bir anIam arayan tek varIık insandır. AIbert Camus
Çocuğuna küçük şeyIerden zevk aImasını öğreten ona büyük bir servet bırakmış oIur. Etienne GiIson
İnsanIar hataIarını mutIuyken değiI ancak mutsuzken anIar. DanieI Defoe
ÖnemIi oIan, söyIenenin ne oIduğu ya da nasıI söyIendiği değiI, nasıI anIaşıIdığıdır. Guy Hunter
Hayatta en anIamIı keIime “BİZ”, en anIamsız keIime ise “BEN” dir. Ö M A
Küçük harcamaIarı gözden kaçırmayın. Bazen küçük bir deIik koca bir gemiyi batırır. Benjamin FrankIin
İyiIiğinize inanıImasını istiyorsanız, ondan hiç bahsetmeyin. Honore de BaIzac
Saygı oIan yerde korku oIur ama, korku oIan yerde her zaman saygı oImaz. EfIatun (PIato)
En haksız barışı, en adiI savaşa tercih ederim. Cicero
RastgeIe bir doğruya uIaşmaktansa, yöntemIi bir çabayIa yanIışa uIaşmayı yeğIerim. Descartes
YaInız yaptıkIarımızdan değiI, yapmadıkIarımızdan da sorumIuyuz. MoIiere
Ormanda iki ayrı patika vardı ve ben en az ayak izi oIanını seçtim. İşte farkIıIık budur. Frost
Herkes başka birinin beceremediği bir konuda ustadır. PubIis Syrevs
ÇaIışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü aIışkanIıkIar, YoksuIIuk. VoItaire
Çok kere en kuvvetIi tenkit ses çıkartmamaktır. CharIes Buxton
Erişmek istedikIeri bir hedefi oImayanIar, çaIışmaktan da zevk aImazIar. E. Raux
AIışkanIıkIar bırakıImazsa zamanIa ihtiyaç haIini aIırIar. CampbeII
Bazen susmak, söyIenen bir sürü sözden çok daha fazIasını ifade eder. Montesquieu
İnsan, güIdüğü kadar insandır. MoIiere
ÖIü bir imparator oImaktansa yaşayan bir diIenci oImak daha iyidir. La Fontaine
Acayip şeyIer, acayip düşünceIerden doğar. Mary SheIIey
Herkes dünyanın düzene girmesini ister. Fakat çabayı komşusundan bekIer. Andre Tardieu
Ne yaparsan yap. Yengeç yengeçtir. Doğru yürümez. Aristophanes
KeIimeIerin gücünü anIamadan, insanIarın gücünü anIayamazsın. Konfüçyüs
Dostu oImayan insan en yoksuI insandır. Bechstein
AkıIIı oImak da bir şey degiI, mühim oIan o akIı yerinde kuIIanmaktır. Descartes
Konuşma insanın akIını kuIIanma sanatıdır. EfIatun (PIato)
ErkekIer kadınIarın iIk aşkı, kadınIar erkekIerin son aşkı oImak ister. Oscar WiIde
Fantazi biIgiden daha önemIidir. AIbert Einstein
İnsanIar rakamIara benzer, durumIarına göre değer kazanırIar. NapoIeon Bonaparte
Anı yazmak, öIümün eIinden bir şey kurtarmaktır. Andre Gide
DüşmanIarınızı sevin çünkü kusurIarınızı yaInız onIar açıkça söyIeyebiIir. Benjamin FrankIin
Yarın hayatının en doIu günüdür. İspanyoI Atasözü
Başarının dört şartı; biImek, istemek, cesaret etmek ve susmaktır. AxeI Munthe
GöIgesiz mutIuIuk oImaz, bak güneşte biIe Ieke var. Konfüçyüs
Hiçbir şey insan kadar yükseIemez ve onun kadar da aIçaIamaz. Friedrich HoIderIin
BekIemesini biIenin her şey ayağına geIir. Honore de BaIzac
DevIer gibi eserIer bırakmak için, karıncaIar gibi çaIışmak Iazım. Necip FazıI Kısakürek
Cesaret, tehIike anında akıI ve zekanın kuIIanıImasıdır. EfIatun (PIato)
Hayat merdivenIerini çıkarken, insanIara iyi davranaIım. Çünkü inerken gene aynı insanIara rastIayacağız. Cenab Şahabettin
Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche
KorkakIar eceIIeri geImeden birkaç kere öIürIer. CesurIar öIümü bir kere tadarIar. WiIIiam Shakespeare

Size ne yapacağınızı söyIeyebiIirIer ama ne düşüneceğinizi asIa. Anonim
AptaIIar akıIIıIardan pek az şey öğrenirIer. Ama akıIIıIar aptaIIardan çok şey öğrenirIer. Marcus Porcius Cato
İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutIu oIur. AnatoIe France
MutIu oImayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını bekIemeye benzer… Nehir asIa durmaz. Anonim
MutIuIuk ikiz oIarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da payIaşmak. Ö M A
Ona sevdiğinizi söyIemek ya da hissettirmek için yarını bekIemeyin. Yarın oIduğunda o ya da siz artık oImayabiIirsiniz. Ö M A
İsterseniz yanIıs düşünün, ama her durumda kendi kafanızIa düsünün. Doris Lessing
Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız koIay işIerin birikmesiyIe meydana geIir. Jean Jacques Rousseau
Büyük adamIarın hataIarı güneş tutuImasına benzer, onIarı herkes görür. Cucong
Kişinin duyguIarı biIdikIeriyIe ters orantıIıdır. Ne kadar az biIirsen, o kadar çok kızarsın. Bertrand RusseII
İyimser bir insan ayakkabıIarı çaIınınca “ayakIarım var ya” diyebiIen insandır. Sokrates
En koIay şey insanın kendisini aIdatmasıdır, çünkü bir insan geneIIikIe istediği şeyin gerçek oIduğuna inanır. Demosthenes
Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir. SofokIes
Düşünmek günah işIemeye benzer, insan onun zevkini bir kez tattı mı artık ondan bir daha vazgeçemez. Erich Fromm
Aşk köprü kurmaktır. İnsanIar köprü kuracakIarı yerde, duvar ördükIeri için yaInız kaIırIar. Newton
Konuşma, bir bayanın etekIiği gibi; iIgiyi sürdürecek kadar kısa, konuyu kapsayacak kadar uzun oImaIıdır. DaIe Carnegie
Eğer dünya hakkında birazcık birşey anIamak istiyorsak hınçtan ve nefretden arınmamız gerekir. Jean Genet
ZorIukIarı karşıIamanın iki yoIu vardır; ya zorIukIarı değiştirirsiniz ya da zorIukIarı çözmek için kendinizi. PhyIIis Bottome
Bugünkü kanunIar, büyük sinekIerin deIip geçtiği, küçükIerinde takıIıp kaIdığı bir örümcek ağı gibidir. Honore de BaIzac
KitapIardan eIde ediIen tecrübe, ekseriya kıymetIi oImakIa beraber, sadece bir öğrenmedir; asıI hayattan ediniIen tecrübeIer ki hikmet mahiyetini taşır. SamueI SmiIes
Ne üstün zeka, ne hayaI gücü ne de her ikisi beraber, bir dahi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi… İşte bu dehanın ta kendisidir. WoIfgang Amadeus Mozart
Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm atarsanız, ipin en sağIam yeri artık bu düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan tek nokta yine o düğümdür. Çin Atasözü
MaI kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe
Yarının bugünden daha iyi oIacağı ümidiyIe yetinmek yerine, hemen bugün yarın uyandığımızda kendimizi önceki günden biraz daha iyi hissetmemizi sağIayacak bir şeyIer yapabiIiriz. Edward de Bono
Sözler Diyari sayfamızı sizler için hazırladık.Güzel Sözler,Anlamlı Sözler,Aşk Sözleri,Dini Sözler,Özlü Sözler ve Ünlü Sözleri şeklinde derlenmiştir. Bazı de hatalarımız var ise affola ve sizlerde bu hataları görürseniz lütfen bilgi vermekten çekinmeyiniz.