En Güzel Cumhuriyet Bayrami Sözleri

Sayfa İçeriği: Cumhuriyet Sözleri Kısa, Cumhuriyet Sözleri Atatürk, Cumhuriyet Sözleri Tumblr, Cumhuriyet Bayramı Sözleri, Cumhuriyet Sözleri Anlamlı, Cumhuriyet Sözleri Facebook

Bu sayfada sizler için en güzel Cumhuriyet sözlerini hazırladık. Sayfadaki anlamlı Cumhuriyet sözlerini facebook, twitter ve whatsapp ile ya da kısa ile paylaşın.

EN CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ

En Güzel Cumhuriyet  Bayrami Sözleri
En Cumhuriyet  Bayrami Sözleri

Manşet: Yeni binanın adı Cumhuriyet’tir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız. Mustafa Kemal Atatürk


Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.

Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.

Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Gençler Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve idare ettireceksiniz. Atatürk

Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Yeni binanın adı Cumhuriyet’tir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız. Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mensublar memleketi olmaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Atatürk

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etek lüzumu öğretilmelidir. Atatürk

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. Atatürk

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.