Dünya Sözleri 2016 / Dünyayı Anlatan Çok Güzel Sözler

Bu güzel sayfamızda dünya ile ilgili çok güzel yeni dünya sözleri yer almaktadır. Dünya ile ilgili kapak sözler, facebook dünya kapak sözleri, anlamlı dünya sözleri, dünyalı güzel sözler, dünya içerikli güzel dünya lafları:

Dünya Sözleri 2016 / Dünyayı Anlatan Çok Güzel Sözler
Dünya Sözleri 2016 / Dünyayı Anlatan Çok Güzel Sözler
Dünya İçerikli güzel dünya sözleri:
Dünyalıktan nasibiniz, yolcunun azığı gibi olmalıdır. (Hadis-i şerif meali)

Sen dünya da sen ki garip imişsin veya yolcu imişsin gibi bir halde bulun. (Hadis-i şerif meali)

Bu dünyaya ya kiracı gibi yerleş. Ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur. (Abdülaziz Bekkine)

Ey hayat! Acılara borcum yok artık; mutluluktan alacağım var.

Sen cevapları ezberliyorsun ama hayat asla aynı soruyu tekrarlamaz.

Pes etsem bana yakışmaz, devam etsem gücüm yok. Gel ortada anlaşalım hayat.

Ben hep seni unutmaya çalışıyorum ama hayat bana hep çalışmadığım yerden soruyor.

Her hafta cami çıkışında yardım ettiği yoksula parası olmadığı için, arka kapıdan çıkan mahcup adamların hatırı için dönüyor dünya!

Kaderin yönündeyim, hayatımın en zor rolündeyim. Ama unutma bu bir oyun değil!

İki yakası bir araya gelmeyen mutluluk gömleğini düğmesi kopuk bedenlerimize giydiremiyor hayat.

Hayat bazı kalplere mutsuz olmakla, duygusuz olmak arasında bir tercih hakkı tanır, daha fazlasını değil.

Ağlaya ağlaya geldiğin dünyada, güle oynaya yaşayacağını mı sandın ki?

Hayatımın erken dönemlerinde öğrendim ki eğer bir şeyi istiyorsan, biraz gürültü yapsan iyi olur.

Sanki çok ömrümüz varmış gibi, beklemeyi öğretiyor bize hayat bizlere.

Biz öyle kimselere yerleştik ki, onlara göre dünya, sahibine iade edilmek üzere emanet edilmiş bir şey idi. Kolayca ve hafifçe ahrete göçmeleri de bundandır. (Hasan- Basri r.a.)

Dünyaya neyli kalben terkedene, Allah Teala zikr-i ilahi’ye meyletmek nimetini verir. (Yahya bin Muaz)

Bu dünya, baştan sonuna kadar yırtılıp da sonunda bir iplik ile tutan elbiseye benzer ki, o da nerde ise kopmak üzeredir. (Hadis-i şerif meali)

Allah’ın abid ve zahid kulları ile sizin aranızda çok fark var. Onlar, dünya kendilerine teveccüh etmişken ondan kaçtılar. Size gelince, dünya size arka çevirdiği halde, siz onun peşine düşmüş gidiyorsunuz. (İbrahim bin Edhem)

Belki dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahret hayatı daha hayırlı ve bakidir. (A’la, 87/16-17)

Biliniz ki, dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. (Hadid, 57/20)

Onlara, dünya hayatının misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat:Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır, ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. (Kehf, 18/45)

Yeryüzünde olan şeyleri; insanların herhangi sinin daha amel işlediğini ortaya koyalım diye, yeryüzü için süs yaptık. Şüphesiz biz yeryüzünde olanları kupkuru bir toprak haline getirebiliriz. (Kehf, 18/7-8)

Kadınlara, oğulları, yığın yığın birktirilmiş altun ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskarane sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. (Al-i İmran, 3/14)

Ey iman edenler, size ne oldu ki; “Allah yolunda elbirlik gazaya çıkın” denildiği zaman yere mıhlanıp kaldınız? Ahirete mukabil dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faydası, ahiretin yanında pek azdır. (Tevbe, 9/38)

Dünya mıknatıs gibidir, bütün samanları çeker, ancak özlü buğday onun çekişinden kurtulmuştur. (Mevlana)

Kişi bu dünyaya tenezzül etti mi, bala kapılmış sineğe döner. (Sadi)

Ne mihrinden safa kesbet, ne mahımdan saadet um,

Sakın aldanma bu dehre ki, iki yüzlü münafıktır. (Hayali)

Bir köhre köprüdür bu cihan kim, gelen geçer. (Kemal Paşazade)

Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. (Oscar Wilde)

Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Göğe çıksan, akıbet yer yer seni. (Kemal Paşazade)

Arif-i mana isen kılma tehalük aleme Mülk-i dünya kimseye mal olmamış, olmaz yine. (Leskofçalı Galib)

Dünyaya esir olan azad olmaz. (Hariri)

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. (Namık Kemal)

Dünya ana değmez ki cefasın çeke adem. (Ruhi-i Bağdadi)

Geh safa buldu gönül ayinesi gah keder. Böyledir hal-i cihan böyle gelir, böyle gider. (Yetim Ali Çelebi)

Bir başka alemin bekleme odasısır bu dünya… (Victor Hugo)

Dünya seven, dost katına Yüz ağıyle varır değil. (Eşrefoğlu)

Dehr bir bazardır herkes mataın arzeder.

Ehl-i düna sım ü zer, ehl-i hüner fazl ü kemal. (Fuzuli)

Dünya bir yol, geda gider, han gider. (Karacaoğlan)

Ömrüm geçti hayfa ki geç uyandım Bu dünya bana baki kala sandım. (Yunus Emre)

Yedi iklim dört köşeyi dolandım Meğer dünya her tarafta bir imiş. (Dadaloğlu)

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider. (Wallace Martin Lindsay)

Dünyanın güçlüklri dörttür: Yalnız başına ihtiyarlık, gurbette hastalık, yokluk içinde borç, yolculukta uzun yol. (İbn-i Mukaffa)

Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır? (Yunus Emre)

Kim dünyaya malik olursayorgun düşer, kim dünyayı severse ona kul olur, dünyanın azı yeter, çoğu da zengin yapmaz. (Vehb bin Müanebbih r.a.)

Dünya, mü’minin zindanı, kafirin ise Cennet’idir. (Hadis-i şerif meali)

Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler, ço ağlardınız da dünya size ehven gelir ve ahireti dünya’ya tercih ederdiniz. (Hadis-i şerif meali)

Dünya, ahiretin tarlasıdır. (Hadis-i şerif meali)

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın. (Hadis-i şerif meali)

Dünyada bana üç şey sevdirirdi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz. (Hadis-i şerif meali)

Benden sonra öyle bir dünyalık yaşayacaksınız ki, ateşin odunu yakıp yok etmesi gibi, o hayat da imanınızı kemirecektir. (Hadis-i şerif meali)

Dünyalıktan yükselttiği ve yücelttiği herşeyi düşürmek, Allah Teala’nın kat’i bir hükmüdür. (Hadis-i şerif meali)

Ya Davud İsrailoğullarına de ki: Bunasıl iş? Hem dünyanın fani olduğunu bilirsiniz, hem de dünyalık toplamak için seferber olursunuz. (Zebur’dan)

Dünyayı kendinize efendi edinmeyin ki, o da sizi kendisine köle etmesin. Servetinizi kaybolmayacak yerde toplayın. (Hz. İsa a.s.)

Oğulcağızım, dünya, derin bir deryadır. Çok kimseler burada boğulmuştur. Bu deryada boğulmaktan kurtulmak için senin gemin takva, yatağın iman, yelkenin Allah’a tevekkül olsun ki, batmaktan kurtulabilesin. Yoksa kurtuluş zordur. (Hz. Lokman a.s.)

Gönül verme cihana bivefadır. Gönül vermek ana külli hatadır. (Kul Nesimi)

Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik, Bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. (Ömer Hayyam)

Hayat öyle lanet bir şey ki; sustuğunda konuşmadın diye pişman eder, konuştuğunda ise susmadığın için kahreder.

Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul eder de; kimse kendisinin kötüye gittiğini kabul etmez.

Dünyada yaşamı ıskalamak istemiyorsanız her nefes alışınızda ve verişinizde ki kısacık anı mutluluğa çevirin.

Baktın hayat seninle oyun mu oynuyor? Mızıkçılık yap çık oyundan.

Hayat görmek istediğin kadar güzeldir! Birisinin gelip güzelleştirmesini beklemeyin! Siz kendi gözlerinizle görmeyi deneyin.

Hayat, senin bu kadar çok mutlu olmana ancak senden bir şey alamaya hazırlandığı zaman izin verir.

Selam göndermek midir zor olan, vefa mıdır yok olan, yoksa dostluk mudur eksik olan. Kim bilir belki dünyadır bizi bu hale sokan.

Hayat ve ben kavgalıyız yine! Şeytan diyor, bırak şu hayatı yüzüstü ve git! Melek diyor, şeytana uyma, azıcık sabır ve ümit.

Gözünü açıyorsun ‘Doğdu’ diyorlar. Gözünü kapıyorsun ‘Öldü’ diyorlar. İşte bu göz kırpışa ‘Ömür’ diyorlar.

Bilmelisin ki, yüreğin ne kadar kan ağlarsa ağlasın dünya senin için dönmesini durdurmuyor.

Ey hayat! Neşeli bir şeyler çal artık, ama benden değil!

Dünya, üzerimize giydiğimiz ateşten gömlektir; ütüleme şansımız yok.

Bilmem yaşamaya değer mi dünya, herkeste yalan var, herkeste riya. Hayat öyle kısa ki, sanki bi rüya, hepimize sorsak mutluyuz.

Yaşın ne önemi var. Mutluysan ve hayata gülebiliyorsan; her daim gençsindir. O halde parola belli; inadına gülümsüyoruz hayata.

‘BELKİ’ Dünyasında ‘KEŞKE’ Kokan havayı solurken ‘İYİ Kİ’ Dediğimiz bir ‘İMANlMlZ VAR’ Çok Şükür.

Hayatta duygularını ve sevdiğini söylemeyi erteleme. Çünkü hayat planladığın gibi gitmeyebilir ve yarın hiç olmayabilir!

Dünya sevgisini kalbinden söküp atıncaya kadar kulun dini yerinde sabit değildir (Yahya İbn-i Muaz Razî KS)

Hak Teala sevdiği kuluna dünyayı daraltır; sevmediğine genişletir ve kendini unutmaya sebeb kılar Allahü Teala’yı bir an bile unutturacak dünya meşgalesinden hayır beklenmez (Fudayl bin İyad KS)

Dünyadan dünyalık ile kurtulmak istemek ateşi saman ile söndürmek gibidir (Bekir bin Abdullah KS)

Dünya bir leştir ondan faydalanmak isteyen köpeklerle dalaşmaya hazır olsun (Hukemadan)

Resûlüllah (SAV): ‘Dünya ile aramızda bir münasebet yok Zira ben dünyada yaz gününde yola çıkan yolcu gibiyim Yolcu yolda bir ağaç gölgesinde biraz istirahat eder sonra gölgeyi terk edip gider Ben de yoluma devam edeceğim’ buyurdu (Hakim)

Bir mü’mini dünya dertlerinden kurtaranı, Allah, ahiret dertlerinden kurtarır – Hadis-i Şerif ‘

Allah’ın rasûlü bize yemin verdi: ‘Her birinizin dünyalıktan taşıyacağı bir yolcunun taşıdığı kadar olsun’ buyurdu’ (Selman-ı Farisî Hz)

Sana lazım olan şeyi istemen dünya sevgisi sayılmaz (Süfyan bin Üyeyne RhA)

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur – Anatole France

Kadın oğul birikmiş altın ve gümüşgüzel atlar hayvanlar ve ekinler insanlara sevdirildiHalbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarından ibarettir (Âli İmran Suresi 14)

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş – Pir Sultan Abdal

Benden sonra öyle dünya hayatı süreceksiniz ki ateşin odunu yediği gibi o hayat da imanınızı ifsat edecek.

Dünya altın da olsa fanî ahiret toprak da olsa bakîdir Bakî olan çömlek fanî olan altına tercih edilir Lakin biz aksini yapıyoruz (Fudayl Hz)

Dünyalık peşinde koşan kişi deniz suyu içen insan gibidir içtikçe susuzluğu artar sonunda helak olur (İsa AS)

Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir – Hadid,20

Yedi iklim dört köşeyi dolandım, Meğer dünya her tarafta bir imiş – Dadaloğlu

Dünya için çalışmak kolay dünyadan kurtulmak zordur (Fudayl bin İyad RhA)

Dünyada ancak bela ve sıkıntı kalmıştır Sizin amelleriniz bir kap gibidir Üstü ve evveli iyi olursa altı ve sonu da iyidir Üstü bozuk olursa altıda bozuktur’ buyuruluyor.

Dünya bir köprüdür Üzerinden geç, tamirine bakma – Hz.İsa as

Kalbinde zerre kadar dünyalığa yer olan Allah’ın rızasına eremez (Ebû Turab Nahşebî KS)

Kul Allah-u Teala’nın sevgisini onun sevmediklerine düşman olmakla kazanır Onlar da; Nefis Dünya Şeytandır (Abdullah bin Mürteiş KS)

Dünyaya aldanmaktan sakının Burası geçici yolcu konağıdır Bugün burada yarın ahiretteyiz (Yahya İbn-i Muaz Razî KS)

Muhakkak ki dünya hayatı; oyunoyalanma süslenme aranızda övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma gayretinden ibarettir (Hadîd Suresi 20)

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın – Hadis-i Şerif

Dünyayı ve onu yaratanı bir arada sevdiğini söyleyen kişi yalancıdır (İŞafiî RhA)

Ahirete nisbetle dünya birinizin parmağını denize batırmaya benzer dikkat etsin parmağıyla geri getirdiği şey ne kadardır buyurdu

Dünyaya kızmak için sebep yok lakin onda Allah’a isyan edilir ona kızılması bu yüzdendir (İÂzam RhA)

İlmi kemale erdiği halde dünyaya rağbetten uzaklaşmayanın ilmi kendisini ancak Allah-u Teala’dan uzaklaştırır (Hadis-i Şerif)

Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız da dünya sıkıntıları size ehven gelir ve ahireti dünyaya tercih ederdiniz (Buharî)

Yeryüzünü; insanlardan hangisi daha iyi amel edecek imtihan edelim diye süsledik bununla beraber biz kudretimizle onu kuru toprak haline getiririz (Kehf Suresi 7-8)

Bu dünyaya kiracı gibi yerleş, ev sahibi gibi yerleşirsen gitmesi zor olur – Bekkine

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zordur – Fudayl bin lyaz

Dünya sevgisinin alameti ayıplanmaktan korkmakmedhedilmekten (övülmekten) hoşlanmaktır (Ebu Abbas Mürsî KS)

Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür – Kasas, 60

Dünya mü’mine mal olmaz Zira dünya mü’minin imtihan yeri ve zindanıdır (Ramuz 206-4)

Dünya terzi dükkanı, ölçüyü veren gider – Lindsay

Hepimiz için bir dünya vardır İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler – Oscar Wilde

Dünyaya esir olan azad olmaz – Hariri

Dünyaya dalanlar zühd ve takvadan söz ederlersebil ki onlar İblis’e eğlence olmuşlar (Büyüklerden)

Hiç günahımız olmasa kalbimizdeki dünya sevgisi Cehenneme gitmeye yeter meğer Mevla rahmet ede (Mansur bin Mu’temir RhA)

Dünya sevgisi, her hatanın başıdır – Hadis-i Şerif

Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, Akşam gelip konan sabah göç imiş. (Pir Sultan Abdal)

Dünya, bir cıfedir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle yaşamaya dayanıklı olmalı. (Hz. Ali r.a.)

Dünyaya meyleden, suda yürüyen insan gibidir. Suda yürüyen ayaklarını ıslatmadan suda yürüyebilir mi? (Hadis-i şerif meali)

Dünya gömlek değiştireceği zaman olaylar sakınılmaz olur. (Albert Sorel)

Dünyaya itimat etne o çoklarını aldattı. Gün gelir seni de aldatır tedbirli ol. (Şehabeddin Ahmed)

Hasta adam, hastalığı nedeniyle yemeğin tadını almadığı gibi, dünya sahibi de dünya sevgisi sebebiyle ibadetin tadını alıp zevkini alamaz. (Hz. İsa a.s.)

Dünya, uykudaki rü’ya, veya zevalemahkum bir gölge gibidir. Aklı başında olanlar buna aldanmazlar. (Hasan-ı Basri)

Önümüzde çok zor ve güç bir yokuş var. Ancak yükü hafif olanlar onu aşabilecek. (Hadis-i şerif meali)

Dünya zevkleri acıdan başka bir şey değildir. (Balzac)

Allah Teala dünyanın sonunu ademoğlunun yediği yemeğin sonuna benzetmiştir. (Hadis-i şerif meali)

Nefis yemekler mideden bağırsaklara geçtikten sonra insan bunlardan nasıl nefret ederse, insan, ölüm anında da dünyadan bu şekilde nefret eder. (İmam-ı Gazali)

Bilmiş ol ki, dünyanın tabiatı, önce yaldızlı şeylerle anlatıp sonra helak etmektir. O, kendini beğendirmek için süslenip püslenen, evlendikten sonra da kocasını öldüren kadına benzer. (İmam-ı Gazali)

Dünya bir köprüdür. Üzerinden geç, tamiribe bakma. (Hz. İsa a.s.)

Dünyanın ellerinde emanet olduğunu bilen ve onu sahibine, teslim edip de usulca oradan ayrılanlara Allah rahmet etsin. (Hasan-ı Basri)

Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz, meşru dairedeki keyfe iktifa ediniz. O, keyfinize kafidir. (Bediüzzaman)

Yokluktan korkarak kıymetli vakitlerini dünyalık peşinde harcayanlar, en büyük yoksulluğa düşmüş olanlardır. (Şair Ebu Tayyib)

Dünyaya gelmek kolay fakat gitmek zor. (Fudayl bin İyaz)

Allah’tan dünyalık isteyen kimse, onun huzurunda uzun boylu hesap vermek isteyen kimse gibidir. (Bişr-i Hafi)