Değer Ve Kıymet İle İlgili Güzel Sözler / Değerli Sözler / Kıymetli

Sayfada değer ve kıymet ile ilgili güzel yer alıyor. En değerli sözler, en kıymetli sözler, değerli sözler, değerli ve kıymetli kısa sözler, anlamlı değerli sözler yeni kıymetli, en değerli mesajlar, insanlara değer vermek ile ilgili güzel sözler, kıymetli insana sözler, 2019 değer ve kıymet mesajları:

Albert Einstein
Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir.
Albert Einstein
Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.
Andre Gide
Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.
Antoine de Saint Exupery
Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün, ne de gökte dumanın kalsın.
Arif Nihat Asya
Vazgeçebileceğin hiçbir şeye kıymet verme.
Aristippos
Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak, insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir.
Ben Johnson
Altın, kir tutmaz.
Carlo Goldoni
Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeri ile ölçülür
Cevdet Rende
İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.
Channing Poliock
Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.
G. Bangraft
Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sağlığın kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.
Hatemü’l Esam
Dünya işlerindeki payın sınırlı olabilir, ama değerlidir.
Helen Keller
Bir şeyin değeri; onunla derhal veya uzun vadede değiştirilmesi gereken, benim hayat dediğim şeyin miktarıdır.
Henry David Thoreau
Başkalarından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır.
Hint Atasözü
Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiç bir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar, böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır.
Horatius
İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.
Hz. Ali (r.a.)
Kendisiyle savaşım veren bir insan, en değerli insandır.
Jackson Brown
İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma.
Jackson Brown
Her kim ki değersiz bir nesneye değer kazandırır, işte o; güç, coşkunluk ve saygınlık sahibidir.
John Heinrich Fussli
Gerçekten değerli bir şeye ulaşmanın, kestirme bir yolu yoktur.
John Williams
Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.
Juvenalis
İnsana: “Kendini bil!” denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.
M. T. Cicero
Günümüz insanı, her şeyin fiyatını biliyor; ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.
Oscar Wilde
Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz.
P. Pecaut
Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.
Rabindranath Tagore
Bir insana gereğinden fazla değer verirsen, ya onu kaybedersin ya da kendini.
Sydney J. Harris
İnci, çamurda erimez.
Victor Hugo
Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir.
William Shakespeare
Değerin, sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur.
William Shakespeare
İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm; ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm.
Wolfgang Van Goethe