Birbirinden Güzel Takvim Sözleri

Bu sayfada birbirinden takvim sözleri, takvim üzerinde yazan güzel sözler, anlamlı takvim yazıları, takvimlerdeki güzel kısa sözler, takvim üzerindeki özlü sözler, değşik takvim sözleri, takvim yaprak sözleri, takvim sms sözleri, sözleri, facebook için takvim kapak sözleri yer alıyor. 

Birbirinden Takvim Sözleri

Birbirinden Güzel Takvim Sözleri
Birbirinden Takvim Sözleri

“Sıla-i (akrabayı gözetmek ve ziyaret etmek), ahlak, iyi komşuluk, memleketleri ma`mur eder ve ömürleri artırır.” (Hadis-i Şerif, Beyhaki, Şuabu`l-İman) 
“Allahü Teala`ya yemin olsun ki ben, günde yetmiş defadan çok Allah`tan mağrifet diliyor ve ona tevbe ediyorum.” (Hadis-i Şerif, Beyhaki, Salih-i Buhari) 
“Ümmetimin (nafile) ibadetlerinin en faziletlisi, Kur`an-ı Kerim okumaktır.” (Hadis-i Şerif, Şihabu`l-Ahbar) 

“Kim zulmederek (kendisine ayit olmayan) bir yeri ele geçirirse (gasp ederse), Cenab-ı Hakk kendisine gadap ettiği halde onun huzuruna varacaktır.” (Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim) 
“Ashabım aynen yıldızlar gibidir; kim onlardan herhangi birisine uyarsa, doğru yolu bulur.” (Hadis-i Şerif, Şihabü`l-Ahbar) 
“Kim bir zalime, batılı ile hakkı çürütmesi için yardım ederse, Allahü Teala ve Resül`ünün zimmet (ve himayes)i ondan olur.” (Hadis-i Şerif, Hakim, Müstedrek) 
“Müslümanlardan bir topluluğu idare edip de, onlara zulmederek ölen hiçbir idareci yoktur ki, Allahü Teala, ona cenneti haram kılmasın.” (Hadis-i Şerif, Müttefekun Aleyh) 
“Vay ateşten (abdestte yıkanmayan) ökçelerin haline.” (Hadis-i Şerif, Feyzü`l-Kadir)