Barış Sözleri / Barış Mesajları / Barış Cümleleri

Anlamlı Barış Sözleri, En Barış Mesajları, Harika Barış Cümleleri, Barışçıl Sözleri, Barışla İlgili Sözler, Özlü Barış Cümleleri, Barışı Anlatan Güzel Sözler, Barış Mesajları Kısa, Barış Ve Kardeşlik Mesajları, Barış Ve Dostluk Sözleri: 
Barış Sözleri / Barış Mesajları / Barış Cümleleri

Ulusun yaşamı tehlike ile karşı karşıya kalmadıkça, savaş bir cinayettir.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.

İyi bir savaş, kötü bir barış hiç olmamıştır.

Savaşta verilen ilk kayıp, gerçektir.

Savaşta haklı bile olsa, her zaman kaybeden taraf suçludur.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır.

Bütün savaşları, dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.

Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar.

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı.

Herkes barışı sever, bütün savaşlar da, bu sevgiye kavuşmak içindir.

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.

Nihai amaç… yasa öncesi eşitlik, özgürlük, ekonomik refah ve bütün insanların barışçı işbirliğidir.

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakar bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Barış içinde, eşitliğin ve özgürlüğün sefasını sürmek istiyoruz! Yasaları taşlar ve mermerler üzerine değil, tüm

insanların, hatta onları unutan köle ile, onları yadsıyan tiran da dahil olmak üzere, tüm insanların yüreğinde yazılı olan ebedi adalet, artık egemenliğini kursun istiyoruz.

İnsanların savaşı, çocukların kavgasına benzer Hepsi de anlamsız ve saçmadır.

Sopa, mademki savaş ve kavga âletidir; ey kör, o sopayı kır, paramparça et!.

Ben iyiyle, kötüyle kavga edemem; kavga ile işim yok! Savaşmak şöyle dursun, gönlüm barışlardan bile ürkmekte.

Dar ve küçük bir cisimden, dalgaların birbiri ardınca zuhuru da canların barışta, savaşta birbirlerine karışmalarına benzer.

Barış dalgaları kopar, gönüllerden kinleri giderir.

Delinin elinden silahı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!

Fakat elinde silahı olur, aklı da bulunmazsa bağla elini; yoksa yüzlerce zarara yol açar.

Bedende bir uzuv ağrıyıp incinse bütün beden ağrır, incinir İster sulh çağında olsun, ister savaşta; bu, böyledir!

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Barışı sevin, kini ve kavgayı bir tarafa atın; çünkü bunlar bütün kötülüklerin anasıdır.

İnsan, kendi kendisiyle barış içinde yaşamak istiyorsa müzisyen müzik yapmalı, ressam resim yapmalı, şair şiir yazmalıdır.

İnsan, savaş gibi inanmadığı bir şey için acı çekeceğine, barış gibi inandığı gibi bir dava uğruna ölse daha iyi değil midir? Savaş için hiç direnmeden verdiğimiz kurbanları, barış için de vermeye hazır olmalıyız.

Biz gençlikte, barış içinde yaşayalım diye savaş yaparız.

Barış, savaşın yokluğu anlamına gelmez, o bir erdem, bir ruh hali, bir iyilik, itimat ve adalet duygusudur.

Lord Byron’un dediği gibi: “Ölmek zor değil gerçekte zor olan yaşamaktır.” Barışın, savaştan daha iyi olması kadar, daha çok çaba istemesinin temelindeki neden de budur işte.

Kendinizle barışana kadar, sahip olduklarınızdan hoşnut olamazsınız.

Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar ve değerlidir.

Barışı en zor hale getiren şey, ortak idealin tam olarak yok oluşudur; çünkü böyle bir durumda kısır döngü vardır.

Sulh; zenginlik doğurur, zenginlik; gurur doğurur, gurur; harp doğurur, harp; sefalet doğurur, sefalet; ümitsizlik doğurur, ümitsizlik; sulh doğurur.

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır.

Korkuya dayanan bir barış, bastırılmış bir savaştan başka bir şey değildir.

Barış, savaştan her zaman daha iyidir; çünkü barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler.

Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında, barış tehlikeli bir hayaldir.

İnsanoğlu savaş Savaş yalnız sınırlarda olmaz. Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

“İyi silahlar kötü niyetin araçlarıdır: Yol’u olan onlarla ilgilenmez.

Yaşamayı bir savaş olmaktan kurtarmak isteyen hayatla barışmasını sağlayacak kadar para sahibi olmalıdır.

Vahşi hayvanlar asla spor olsun diye öldürmezler.Onlara işkence yapan insanoğludur.Ve ölümleri bir tek insana zevk verir.

En gerekli olan, silah yarışından kurtulmanın- bu yarışı sadece sınırlamanın değil – dünya üzerindeki tek tek bütün devletlere eşit çıkar sağlayacağının kabul edilmesidir.

Gerekli olan savunmanın, silahlanmanın ve ordunun modern dünya içindeki rol ve işlevini bütünüyle yeniden düşünmek ve ordunun toplum içindeki yerini yeniden belirlemektir.

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz.

İnsan haklarına devlet tarafından yapılan ihlaller içerisinde zorunlu askerlik en kötüsüdür. Zorunlu askerlik hakların gaspı ve ortadan kalkması demektir.

İnsanları birbirlerini öldürmek için eğitmek insanın kutsallığını ihlal etmektir.

Doğa kanununun birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.

Barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geçirilince daima bir dikkat ve itina ve her milletin ayrı ayrı hazırlığını ister.

Benim ülkem dünyadır; benim vatandaşlarım tüm insanlardır.

İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir.

Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi.

Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.

Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.

Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.

Barışta evletlar babalarını, savaşta babalar evlatlarını toprağa verirler.

Barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır.

Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur.

Birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi.

Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar ve değerlidir.

Eğer müminlerden iki grup birbiriyle döğüşürlerse aralarını düzeltiniz.

Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez.