A Harfi İle Başlayan Anlamlı Sözler

A harfiyle başlayan en güzel ve A harfi ile başlayan çok güzel sözler derlemesi sayfamızı çok beğeneceğinizi umuyorum.

A Harfi İle Başlayan Güzel Anlamlı

A Harfi İle Başlayan Güzel Sözler
A Harfi İle Başlayan Anlamlı

Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.


Akıllı adam kabında uyuyan su gibidir.

Adalet, Tanrı’yı da, insanları da memnun eder.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.

Altın ateşte, cesur adam felâketlerde anlaşılır.

Ağaca çıkan keçinin, dala bakan oğlağı olur.

Aktörlerle farkımız : Onlar komedyayı bile bile oynarlar.C. Şahabeddin

Acıların en acısı mutlulukları hatırlamaktır.Tenison

Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz.Claude Bernard

Ancak açık fikirlere sahip olan emredebilir.Goethe

Ailesine bağlı olan vatanına da bağlı olur.Namık Kemal

Arzu ruhun temelidir. O temel yıkılırsa ruh düşer.Strindberg

Âmir ve memurlara verilen hediye ihanettir.Hz. Muhammed

Allah insanları bedbaht, birbirini kemirir görmekten lezzet almaz.Strindberg

Aptalın korkağı taşın büyüğüne sarılır.Türk Atasözü

Asıl kahraman kalp bakımından büyük olanlara denir.Romain Rolland

Asil doğmak fazilet değildir, kendisini asil kılmak fazilettir.Vahap Akay

Affetmek kadar büyük ve tam bir intikam yoktur.H. W. Shaw

Az konuşup çok dinleyeceksin.Arap Atasözü

Ahlâk kuvvetlerini kaybetmiş bulunan bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir.Güstav Lö’bon

Akıl yaşta değil baştadır, fakat aklı başa yaş getirir.Cenap Sahabettin

Adaleti seven bir insan için her yer emindir.Epiktetus

Âz söyle, öz söyle.Türk Atasözü

Açlık, çalışkan adamı kapısında bekler, fakat girmeğe cesaret edemez.Maarif Takvimi

Ayyar (kurnaz) tilki art ayağından tutulur.Türk Atasözü

Adamın alacası içinde, koyunun alacası dışında.Türk Atasözü

Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır : Fenalık, cahillik ve tembellik.Haeckel

Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez, fakat söylediği her şeyi düşünür.Aristo

Akılsızlar, hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.Goethe

Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork.Türk Atasözü

Ayna, kirlenmeden her eşyayı aksettirir.Confuçius

Arzu fikrin babasıdır.Alman Atasözü

Akıllılık tecrübenin, hakikat zamanın çocuğudur.Leonardo da Vinci

Askerlik çare bulmak sanatıdır.Şilifin

Altın ateşte, insan mihnette belli olur.Türk Atasözü

Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılanı deliğinden.Türk Atasözü

Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.Türk Atasözü

Âdet, asıl tabiatımızı bozan ikinci bir tabiattır.Pascal

Af itikamdan da yüksektir.Shakespeare

Âdet etme, âdet terketme.Türk Atasözü

Ananın vatanı oğlunun kabridir.V. Hügo

Aile, kralların bile giremediği bir kaledir.Emerson

Ayrılık gerçek dostlar için bir mihenk taşıdır.Lavordaire

Armut piş ağzıma düş.Türk Atasözü

Ağlamakla suç ödenmez.Türk Atasözü

Araba devrilince yol gösteren çok olur.Türk Atasözü

Asil insan eşyaları kendisine esir eder. Âdi insan ise onların uşağı olur.Siön Kiang

Anıtlara ihtiyaçları olmayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir.Hazzlitt

Adalet, merhametten çok her toplumun temelini teşkil eder.V. Cousin

Açık sözlü olmak iyidir, fakat hakşinas ve adil olmak daha iyidir.Manços. Fuar. C.P

Adalet mülkün temelidir.Hz Ömer

Acımak kalbin, müsamaha La toleranca dimağın faziletidir.Raif Necdet

Ağaç yaş iken eğilir.Türk Atasözü

Azıcık aşım, kavgasız başım.Türk Atasözü

Adaletin, egemen olduğu yerde, silâhın yeri yoktur.Amyot

Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan daha faydalıdır.Peyami Safa

Alçacık dağlara kar yağsa kış değil mi, kişi halini bilse hoş değil mi?Türk Atasözü

Arkada bıraktıklarımızın yüreklerinde yaşamak, ölmemektir.Campbell

Ağaç devrileceği zaman bütün maymunlar kaçışırlar.Çin Atasözü

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı haketmiş demektir.Emerson

Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.Türk Atasözü

Alışkanlıklar, bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haüne gelirler.St. Augustine

Adalet, milletlerin sürekli yiyeceğidir.Chateaubriand

Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir.Anarchasis

Âkil isen açma sırrın dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.Türk Atasözü

Ağaçlar ne kadar çok yapraklanırsa o kadar az meyva verirler, kitaplar da öyledir.Arap Atasözü

Adalet, kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.Confuçius

Asrımızda iyi seçilmiş kitap kolleksiyonu, hakikî bir üniversite tahsili değerindedir.Carlyle

Arasıra seyahat yapmak iyidir. Seyahat, fikirleri genişletir ve öz saygısına düzen verir.Sainte Beuve

Alkışlar güzel şeydi… Fakat ne olurdu, arada ağız şapırtısına benzeyenler bulunmasaydı.Arif Nihat Asya

Akıl, insanın külahında bir çividir; ara sıra yumruk yemeden kafasının içine girmez!Türk Atasözü

Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan.Claude Mermet

Ancak yaratma, buluşların yeşerdiği yerdir. Gerçek buluşlar, düşüncelerin, ya da duyguların tutuşmasından doğar.Max Jacob

Akıllı, namuslu ve âdil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça, akıllı, namuslu ve âdil olmanın imkânı yoktur.Epikür

Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu.Türk Atasözü

Âdetin ikinci bir tabiat olduğu söylenebilir; halbuki o, tabiattan on defa daha kuvvetlidir.Wellington

Akılsız kimseler maziden, akıllı kimseler bugünden, deliler de gelecekten bahsederler.Mme. de Deffand

Aklımızdan üstün mürşit olmadığından ona müracaat etmedikçe ne söz, ne iş olarak hiç bir icraata geçmemeliyiz.Solon

Akıl ve mantığı seviniz. Eserleriniz daima en büyük süsünü ve değerini ondan alsın.A. De Musset

Aşmakta olduğumuz,aşacağımız yollar çok dikenli, çakıllıdır. Ayaklarımız kanayacak, fakat bir gün yol aşılmış olacaktır.Mahmut Esat Bozkurt

Ahlâklı insan; halkın felâket ve acıları karşısında sevinç duymayan, sevinç ve memnunluklarından kederlenmeyenlerdir.İmamı Gazali

Âdet, bize zevk alamadığımız şeyleri yaptıracak ve onun arzusunu yerine getirmediğimiz takdirde bizi mustarip edecek bir kudrettedir.Syn. Smith

Asrımızın tarihini yazmağa cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.Woltaire

Az çalıştınız, çok hak istediniz; eğlenmek, zevk ve safa içinde yaşamak istediniz. İşte bunun sonucunu görüyorsunuz.Mareşal Peten

Altın ve para ile hürriyet satın alınamaz. Hürriyet, hürriyete lâyık olan milletler ancak kavga ederek kazanabilirler.A. Ziya Kozanoğlu

Ahlakî kaidenin karakteristik ciheti, kendisine bizzat saygı göstermek amacı ile onun yerine getirilmesini istemesidir, işte buna vazife denir.P. Janet