YÜZBAŞINI KIZI-PUŞKİN

Andrey Petroviç Grinyov, emekli bir binbaşı olup geçmişte orduya hizmet etmiş şimdilerde kendisine iyi derece mal verilmiş karısı ve bir çocuğuyla yaşayan bir adamdır. Çocuğu Pyotr Andreyeç , Salyeviç adında bir eğitmeni olan bir çocuktur. Çocuğun eğitimi için Salyeviç’in yetmediğini düşünen babası Fransa’dan özel bir eğitmen getirir. Ancak bu Fransız çapkın biri olduğu ve evin hizmetçi kızlarına sarkıntılık yapmış olduğu için kovulur. Savelyeviç görevine devam eder. 16 yaşına gelen Andreyiç’i babası daha ilk doğduğunda akrabaları vasıtasıyla muhafız birliğine yazdırmış oldukları için orduya göndermeye karar verir. Babası onu Andrey Karloviç adında bir binbaşının yönetimindeki bir ordugâha gönderir. uşağı Savelyeviç’le gider. Yolda giderlerken dinlenmek için bir hana giderler. Andeyiç handa Muhafız birliğine gitmekte olan bir rütbeliyle karşılaşır. Rütbeli ona oynamayı tavsiye eder. Bilardo oynayacaklardır ve her bir kayıp vuruş için kaybeden para verecektir. daha önce hiç bu oyunu oynamamış olmasına rağmen bu teklifi kabul eder ve sonuç olarak da yüklü miktarda para kaybeder. Bu durumdan uşağı şikâyet etse de çocuk üstünlüğünü gösterircesine istediğini yapabileceğini gösterir ona. Yola devam etmektelerken sert bir tipi geliverir. Uşağı önceden onu uyarmış olmasına rağmen adam yine üstün tavrıyla hana geri dönmeyip yollarına devam edeceklerini söyler. Ancak tipi bastırır, onları zorlar ve yollarını kaybederler. Kendileri çaresizlik içerisinde ne yapacaklarını bilemezken yoksul adamın biri önlerine çıkar ve kendilerine yolu gösterip hana kadar götürür. Bunun üzerine çocuk ona şarap ısmarladığı gibi uşağının ısrarlı itirazlarına rağmen tavşan kürkünü de ona verir. Yoksul adam gence minnettar kalır. Adam en sonunda binbaşı alayına yetişir ancak binbaşı onu daha çok sürgün olanların gönderildiği yakınlardaki daha çok köysü bir kaleye gönderir. Çocuk mecbur buraya gider. Ve artık orada kalacaktır. Orada önce Şvabrin adında bir askerle tanışır. Gittiği bölgenin yönetimi Yüzbaşı Mironov’un denetimindedir. Yüzbaşı Mironov ise daha çok karısının gölgesi altında yaşamaktadır. Onların bir de henüz gençlik çağlarında olan Marya İvanovna adında kızları vardır. Zaman geçtikçe çocuk Marya’ya ilgi duymaya başlar. Hatta ona şiir dahi yazar. Ancak Şvarbrin onun hakkında kötü konuşmaktadır. Bunun üzerine bir gün Şvarbin ile tartışmaya girer ve iş düelloya davet etmeye kadar gider. Ancak yüzbaşının adamı İvan durumu fark edip olaya el koyar ve ikisini tutarak yüzbaşıya getirir. Her ne kadar yüzbaşı onlara kızıp onları barıştırmış olsa da birkaç gün sonra bu askerler daha önceden sözleşmiş oldukları bir yere gidip dövüşmeye başlar ve genç çocuk darbe alır. Yataklara düşer. Adam uyandığında Maryayı karşısında görür. Marya ona gerçeği anlatır. Daha önce Şvarbin kendisiyle evlenmek istemiş kendisine istek duymuştur ama bunu kabul etmemiştir. Adam bu yüzden kızı kötülemektedir. iyileştikten sonra ailesine mektup yazıp bu kızla evlenmek istediğini söylemekte ama ailesi bunu kabul etmeyip ona kızmakta ve uşağını da olanları anlatmadığı için kızmaktadır. Olanları duyan annesi ise hastalanmıştır. Bu arada Pugaçev adında bir ayaklanma hortlamaktadır. Pugaçev adında bir isyancı Kazak, hapisten kaçıp insanları örgütlemiş kendisini çar olarak tanıtıp önceden Rusların almış olduğu yerleri fethetmeye başlamıştır. Pugaçev en sonunda çocuğun bulunduğu kaleye gelir ve yüzbaşı, karısı ve oradaki herkesi öldürür. Orada Şvarbin’in Pugaçev’e yardım ettiği görülür. Çünkü bu adam bir haindir ve düzmece çarın yanındadır artık. Andeyiç, Pugaçev’i görünce onun handa kendisine şarap ve kürk verdiği yoksul olduğunu anlar. Bu olayı hatırlayan Pugaçev adamı hatırlar ve ona dokunmaz ama kalenin yönetimini Şvarbin’e ye bırakır. Andrey’i de serbest bırakır. Andrey binbaşının olduğu kaleye gider durumu anlatır. Ama binbaşı onlara yardım etmeyecektir. En sonunda Pugaçev o kaleye de gelir ve onları kuşatmaya alır. Andey de ara ara askerlere akın yapmaktadır. Ta ki günün birinde kendisine Maryadan bir mektup gelir. Şvarbin Maryayı tutsak etmiş onu kendisiyle evlenmeye zorlamaktadır. Bunu öğrenen Andrey kaleyi terk eder ve uşağıyla beraber yüzbaşının kalesine gider. Orada Pugaçev’in adamları onları yakalar ve Pugaçev’in karşısına çıkartır bunun üzerine Andrey kızdan bahseder ve kendisine yardım etmesini ister. Pugaçev daha önceden de hissetmiş olduğu minnettarlık duyguları vasıtasıyla kızı kurtarıp ikisini evlendirir. Andrey artık Marya ‘yı da alıp köye gitmeyi düşünmektedir. Yolda bir kuşatmayla karşılaşan Andrey, Pugaçev’in yakınları olduğunu söyleyince yakalanırlar çünkü bu askerler gerçek çarın askerleridir. Tutsak edilirler. Bu arada isyan bastırılmış Pugaçev tutsak edilmiş kaleler geri alınmıştır. Götürüldüğü yerde handa kendisine para karşılığı teklif eden rütbeliyi götür. Rütbeli onu tanıyınca kimin tarafında olduğunu anlar ve onları serbest bırakır. Ama Andrey, kızı annesinin evine gönderip kendisi en azından isyan tam olarak yatışıncaya kadar orada kalmayı düşünür. Kızı gönderir. Kendisi orada kalır. Ama günün birinde gelen haber kendisinin Pugaçev’le olan ilişkisinden dolayı onun casusu olabileceği ve hain olduğu için tutuklanması gerektiğidir. Andrey tutuklanır zincire vurulur. Oğlunun hainlik haberini duyan baba delirir, mahvolur. Marya sorguda adamın kendisini her şeyi anlatıp kendisini aklayabileceğini ama sırf soruşturmada kendisi zarar görür diye Marya’nın ismini söylemediği için hikayenin de anlaşılamaması üzerine suçlu bulunduğunu anlar. Bu arada onu şikâyet eden Şvabrindir. Bunun üzerine Marya evden uzaklaşır ve Çariçeyle konuşma ve gerçeği tüm saflığıyla anlatma yollarını arar. Günün birinde gittiği yerlerde bir kadın görür kadın kendisini bir saraylı olarak tanıtır. Kız amacını açıklar ve çariçenin karşısına gitme isteğini belirtir. Kadın isteğini kendine söylemesini belki kendisi sarayda çalıştığı için çariçeye ulaşabileceğini söyler. Marya tüm hikâyesini anlatır ve geldiği şehirdeki arkadaşının evine döner. Aradan gecen bir zamandan sonra saray arabası o eve gelir ve Marya’nın saraydan çağrıldığını söyler. Marya saraya gittiğinde o yerde tanıştığı kadını görür. Meğer bu kadın Çariçenin ta kendisidir. Ve istediğinin yapılıp kendisine inandığını bu yüzden de Andrey’ yi bağışlayacağını ve hatta kendisi yoksul olduğu için çeyizinin kendisinin karşılayacağını söyler. Böylece Marya ve Andrey birbirine kavuşur. Andreyi’nın suçsuzluğu çariçenin gönderdiği bir mektupla sabit olmakla beraber evlerinin bir penceresine asılıdır.